Citroen DS3: Przypadki szczególne: automatyczne włączenie trybu START

Citroen DS3 –> Jazda –> Stop & Start –> Działanie –> Przypadki szczególne: automatyczne włączenie trybu START

Ze względu na bezpieczeństwo lub komfort tryb START włącza się automatycznie, gdy:

Kontrolka "ECO" miga przez kilka
sekund, a potem gaśnie.

Działanie to jest jak najbardziej normalne.

Przejście silnika do trybu START

Kontrolka "ECO" gaśnie i silnik włącza się ponownie:  z manualną skrzynią biegów, gdy wciskany jest pedał sprzę ...

Wyłączenie / ponowne włączenie

W pewnych przypadkach, jak np. w celu zachowania komfortu cieplnego w kabinie, może być użyteczne, aby wyłączyć Stop & Start. Polecenie wy ...

Categorie