Citroen DS3: Ustawienia

PYTANIE

ODPOWIEDŹ

ROZWIĄZANIE

Zmiana ustawień wysokich i niskich tonów powoduje wyłączenie ustawienia korekcji dźwięku. Wybór określonego ustawienia korekcji dźwięku narzuca ustawienie wysokich i niskich tonów.

Zmiana jednego bez drugiego jest niemożliwa

Zmienić ustawienia wysokich i niskich tonów albo ustawienia korekcji dźwięku, aby uzyskać żądane otoczenie akustyczne.
Zmiana ustawień korekcji dźwięku powoduje wyzerowanie ustawień wysokich i niskich tonów.
Zmiana ustawień balansu powoduje wyłączenie ustawień rozprowadzenia dźwięku. Wybór określonego ustawienia rozprowadzania dźwięku narzuca ustawienie balansu.

Zmiana jednego bez drugiego jest niemożliwa.

Zmienić ustawienia balansu lub rozprowadzenia dźwięku, aby uzyskać żądane otoczenie akustyczne.
Zmiana ustawień rozprowadzenia dźwięku powoduje wyłączenie ustawień balansu
Różnica w jakości dźwięku między poszczególnymi źródłami audio. Aby umożliwić uzyskanie optymalnej jakości odsłuchu, ustawienia audio (Głośność, Wysokie, Niskie, Barwa, Loudness ) można regulować oddzielnie dla każdego źródła dźwięku, co może powodować słyszalne różnice podczas zmiany źródła. Sprawdzić, czy ustawienia audio (Głośność, Wysokie, Niskie, Barwa, Loudness) są dostosowane do poszczególnych źródeł dźwięku.

Zaleca się ustawić funkcje audio (Wysokie, Niskie, Balans) w położeniu środkowym, wybrać barwę dźwięku "Żadna", ustawić korektę loudness w położeniu "Inactive" w trybie radio.

Po wyłączeniu silnika system wyłącza się po kilku minutach używania. Jeżeli silnik jest wyłączony, czas działania systemu zależy od poziomu naładowania akumulatora.

Wyłączenie jest zjawiskiem normalnym: system przechodzi na tryb oszczędnościowy i wyłącza się, aby chronić akumulator samochodu

Uruchomić silnik samochodu, aby zwiększyć poziom naładowania akumulatora.

Media

PYTANIE ODPOWIEDŹ ROZWIĄZANIE Odtwarzanie z mojej pamięci USB rozpoczyna się po bardzo długim czasie (po oko ...

Telefon

PYTANIE ODPOWIEDŹ ROZWIĄZANIE Nie udaje mi się podłączyć telefonu Bluetooth. Możliwe, że Bluetooth t ...

Categorie