Citroen DS3: Telefon

PYTANIE

ODPOWIEDŹ

ROZWIĄZANIE

Nie udaje mi się podłączyć telefonu Bluetooth. Możliwe, że Bluetooth telefonu został wyłączony lub urządzenie jest niewidoczne.
  • Sprawdzić, czy funkcja Bluetooth telefonu jest włączona.
  •  Sprawdzić w parametrach telefonu, czy telefon jest "widoczny dla wszystkich".
Telefon Bluetooth nie jest kompatybilny z systemem. Lista kompatybilnych telefonów komórkowych dostępna jest na stronie www.citroen.pl (usługi).
Dźwięk telefonu podłączonego za pomocą Bluetooth jest niesłyszalny. Dźwięk zależy jednocześnie od systemu i telefonu. Zwiększyć natężenie dźwięku radioodtwarzacza i ewentualnie telefonu.
Hałas z otoczenia wpływa na jakość połączenia telefonicznego. Ograniczyć hałas z otoczenia (zamknąć okna, zmniejszyć wentylację, zwolnić...).
Niektóre kontakty pojawiają się dwukrotnie na liście Opcje synchronizacji kontaktów proponują synchronizowanie kontaktów karty SIM, telefonu albo z obydwu źródeł. Jeżeli wybrano obydwie synchronizacje, niektóre kontakty mogą być widoczne podwójnie. Wybrać "Pokaż kontakty z karty SIM" albo "Pokaż kontakty z telefonu".
Kontakty nie są ułożone w kolejności alfabetycznej Niektóre telefony proponują opcje wyświetlania. W zależności od wybranych parametrów kontakty mogą być przesyłane w specyficznej kolejności. Zmodyfikować parametry wyświetlania książki telefonicznej
System nie otrzymuje wiadomości SMS. Tryb Bluetooth blokuje przesyłanie wiadomości SMS do systemu.  

Ustawienia

PYTANIE ODPOWIEDŹ ROZWIĄZANIE Zmiana ustawień wysokich i niskich tonów powoduje wyłączenie ustawienia kor ...

Radioodtwarzacz

Radioodtwarzacz / Bluetooth Radioodtwarzacz został zakodowany w taki sposób, aby działał wyłącznie w Państwa samochodzie. ...

Categorie