Citroen DS3: Media

PYTANIE

ODPOWIEDŹ

ROZWIĄZANIE

Odtwarzanie z mojej pamięci USB rozpoczyna się po bardzo długim czasie (po około 2-3 minutach). Niektóre pliki fabrycznie zapisywane w pamięci USB mogą wyraźnie ograniczać prędkość dostępu (dziesięciokrotne zwielokrotnienie czasu katalogowania) Usunąć fabryczne pliki w pamięci USB i ograniczyć liczbę podkatalogów w pamięci USB.
Gdy podłączę mój iPhone jednocześnie jako telefon i przez gniazdo USB, nie mogę odtwarzać plików muzycznych. Gdy iPhone automatycznie łączy się jako telefon, wymusza włączenie funkcji streaming. Funkcja streaming nakłada się na tryb USB, który przestaje być obsługiwany. Odtwarzacz Apple nadal odtwarza utwór, ale bez dźwięku. Odłączyć, a następnie podłączyć USB (tryb USB nałoży się na tryb streaming).
Niektóre znaki z informacji na aktualnie odtwarzanym nośniku nie są wyświetlane prawidłowo. System audio nie potrafi przetwarzać niektórych typów znaków Używać standardowych znaków w nazwach utworów i folderów.
Odczyt plików w trybie streaming się nie rozpoczyna. Podłączone urządzenie nie pozwala na automatyczne rozpoczęcie odtwarzania. Uruchomić odtwarzanie z poziomu podłączonego urządzenia.
Nazwy utworów i czas odtwarzania nie są wyświetlane na ekranie w trybie streaming audio. Profil Bluetooth nie pozwala na przesyłanie tych informacji.  

Radio

PYTANIE ODPOWIEDŹ ROZWIĄZANIE Jakość odbioru słuchanej stacji radiowej pogarsza się lub zapamiętane stacj ...

Ustawienia

PYTANIE ODPOWIEDŹ ROZWIĄZANIE Zmiana ustawień wysokich i niskich tonów powoduje wyłączenie ustawienia kor ...

Categorie