Citroen DS3: Radio

PYTANIE

ODPOWIEDŹ

ROZWIĄZANIE

Jakość odbioru słuchanej stacji radiowej pogarsza się lub zapamiętane stacje radiowe nie działają (brak dźwięku, wyświetla się 87,5 Mhz). Pojazd jest oddalony od nadajnika słuchanej stacji lub żaden nadajnik nie znajduje się w przemierzanym regionie. Włączyć funkcję "RDS" za pomocą skróconego menu, aby umożliwić systemowi sprawdzenie, czy silniejszy nadajnik nie znajduje się w przemierzanym regionie.
Środowisko naturalne (wzniesienia, budynki, tunele, parkingi, podziemia...) może uniemożliwić odbiór, również w trybie RDS. Jest to normalne zjawisko niewynikające z uszkodzenia radioodtwarzacza.
Brak lub uszkodzenie anteny (np. po myjni automatycznej lub na podziemnym parkingu). Sprawdzić antenę w ASO sieci CITROËN.
Nie znajduję niektórych stacji na liście dostępnych stacji. Stacja nie jest już dostępna albo zmieniła się jej nazwa na liście. Nacisnąć funkcję systemu: "Aktual. listę", aby zaktualizować listę odbieranych stacji.
Nazwa stacji radiowej się zmienia. Niektóre stacje radiowe wysyłają inne informacje (np. tytuł piosenki) zamiast swojej nazwy.

System interpretuje te dane jako nazwę stacji.

Nawigacja

PYTANIE ODPOWIEDŹ ROZWIĄZANIE Obliczenie trasy się nie udaje. Kryteria nawigacji mogą być niezgodne z aktualną ...

Media

PYTANIE ODPOWIEDŹ ROZWIĄZANIE Odtwarzanie z mojej pamięci USB rozpoczyna się po bardzo długim czasie (po oko ...

Categorie