Citroen DS3: Ogranicznik prędkości

Citroen DS3 –> Jazda –> Ogranicznik prędkości

System uniemożliwia przekroczenie prędkości zaprogramowanej przez kierowcę.

Po osiągnięciu zapamiętanej prędkości dalsze działanie na pedał przyspieszenia nie daje efektów.

Włączenie ogranicznika prędkości odbywa się ręcznie: minimalna prędkość, którą można ustawić, to 30 km/h.

Wyłączenie ogranicznika prędkości odbywa się ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku.

Silne wciśnięcie pedału przyspieszenia umożliwia chwilowe przekroczenie zaprogramowanej prędkości.

Aby powrócić do zaprogramowanej prędkości, wystarczy zmniejszyć prędkość poniżej wartości zaprogramowanej.

Wartość zaprogramowanej prędkości pozostaje w pamięci do momentu wyłączenia zapłonu.

Ogranicznik nie może w żadnym przypadku zwalniać kierowcy z obowiązku przestrzegania ograniczenia prędkości, kierowca musi zawsze zachować ostrożność.

Wspomaganie ruszania na pochyłej drodze

Podczas ruszania na pochyłej drodze system utrzymuje pojazd unieruchomiony przez krótką chwilę (około 2 sekundy), wystarczającą do przeniesi ...

Sterowanie przy kierownicy

Sterowanie tego systemu znajduje się na przełączniku A.  Pokrętło wyboru trybu ogranicznika.  Przycisk zmniejszenia wartości. & ...

Categorie