Citroen DS3: Przekroczenie zaprogramowanej prędkości

Citroen DS3 –> Jazda –> Ogranicznik prędkości –> Przekroczenie zaprogramowanej prędkości

Naciśnięcie pedału przyspieszenia dla przekroczenia zaprogramowanej prędkości nie spowoduje przyspieszenia, chyba że zostanie on mocno wciśnięty aż do przekroczenia punktu oporu.

Ogranicznik zostaje w tym momencie wyłączony, a na wyświetlaczu miga wartość prędkości.

Powrót do zaprogramowanej prędkości poprzez wymuszone lub niewymuszone zmniejszenie prędkości pojazdu anuluje automatycznie miganie.

Przekroczenie zaprogramowanej prędkości


Programowanie

Ustawić pokrętło 1 w położeniu "LIMIT": następuje wybór trybu ogranicznika bez włączania go (PAUSE). Nie trze ...

Wyjście z trybu ogranicznika

Ustawić pokrętło 1 w położeniu "0": tryb ogranicznika jest wyłączony. Wyświetlacz powraca do wskazywania licznika przebie ...

Categorie