Citroen DS3: Odbieranie połączenia

Citroen DS3 –> Audio i telematyka –> Radioodtwarzacz –> Telefon –> Odbieranie połączenia

Połączenie przychodzące sygnalizowane jest dzwonkiem oraz wyświetleniem okna dialogowego na ekranie.

Wybrać zakładkę "YES" na
ekranie za pomocą przycisków.

Zatwierdzić przez OK.


Nacisnąć ten przycisk
sterowania przy kierownicy, aby odebrać połączenie.

Parowanie telefonu Bluetooth

Parowanie telefonu Bluetooth Ze względów bezpieczeństwa (konieczność zwiększonej uwagi kierowcy) operacje parowania telefonu kom&oa ...

Wykonywanie połączenia

Z poziomu menu " Bluetooth : Telefon - audio". Wybrać " Manage the telephone call " (Zarządzanie połączeniami telefonicznymi) Wybra ...

Categorie