Citroen DS3: Wykonywanie połączenia

Citroen DS3 –> Audio i telematyka –> Radioodtwarzacz –> Telefon –> Wykonywanie połączenia

Z poziomu menu " Bluetooth : Telefon - audio".

Wybrać " Manage the telephone call " (Zarządzanie połączeniami telefonicznymi) Wybrać " Call " (Połącz).

Albo

Wybrać " Calls list " (Dziennik połączeń).

Albo

Wybrać " Directory " (Książka telefoniczna).

Naciskać przez ponad dwie
sekundy ten przycisk, aby otworzyć książkę telefoniczną, a następnie użyć pokrętła.

Albo

Aby wybrać numer, użyć klawiatury telefonu podczas postoju samochodu

Odbieranie połączenia

Połączenie przychodzące sygnalizowane jest dzwonkiem oraz wyświetleniem okna dialogowego na ekranie. Wybrać zakładkę "YES" na ekr ...

Zakończenie połączenia

Podczas połączenia nacisnąć na ponad dwie sekundy ten przycisk. Zatwierdzić OK, aby zakończyć połączenie. System ma dost&# ...

Categorie