Citroen DS3: Parowanie telefonu Bluetooth

Citroen DS3 –> Audio i telematyka –> Radioodtwarzacz –> Telefon –> Parowanie telefonu Bluetooth

Parowanie telefonu Bluetooth

Ze względów bezpieczeństwa (konieczność zwiększonej uwagi kierowcy) operacje parowania telefonu komórkowego Bluetooth z systemem głośnomówiącym Bluetooth radioodtwarzacza należy przeprowadzać na postoju, przy włączonym zapłonie.

Dodatkowe informacje (kompatybilność, pomoc...) znajdują się na stronie www.citroen.pl.

Włączyć funkcję Bluetooth w telefonie i upewnić się, że telefon jest "widoczny dla wszystkich" (konfiguracja telefonu).

Nacisnąć przycisk MENU.


* Jeżeli dany telefon jest w pełni kompatybilny sprzętowo.

Wybrać w menu:


Wyświetla się okienko z komunikatem: wyszukiwanie w toku.

Dostępne usługi są uzależnione od sieci, karty SIM oraz kompatybilności stosowanych urządzeń Bluetooth.

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu lub skontaktować się z operatorem w celu uzyskania informacji na temat dostępnych usług.

W okienku tym wyświetlają się 4 pierwsze rozpoznane telefony.

Menu "Telefon" umożliwia dostęp zwłaszcza do następujących funkcji: " Consult the paired equipment", " Directory"*, "Calls list " (Zobacz sparowane urządzenia, Książka telefoniczna, Dziennik połączeń).

Wybrać z listy telefon do podłączenia. Można podłączyć tylko jeden telefon naraz.


Na ekranie wyświetla się wirtualna klawiatura: wprowadzić co najmniej 4-cyfrowy kod.

Zatwierdzić, naciskając OK.


Komunikat na ekranie wskazuje wybrany telefon. Aby zaakceptować parowanie, należy wpisać ten sam kod w telefonie, a potem zatwierdzić, naciskając OK.

W razie niepowodzenia liczba prób jest nieograniczona.

Na ekranie ukazuje się komunikat: parowanie zakończone.

Dozwolone połączenie automatyczne jest aktywne dopiero po skonfigurowaniu telefonu.

Książka telefoniczna i dziennik połączeń są dostępne po zakończeniu synchronizacji.

Telefon

...

Odbieranie połączenia

Połączenie przychodzące sygnalizowane jest dzwonkiem oraz wyświetleniem okna dialogowego na ekranie. Wybrać zakładkę "YES" na ekr ...

Categorie