Chevrolet Aveo: Zegar

Zegar


Godzina i data są pokazywane na wyświetlaczu systemu audionawigacyjnego.

Dostosować można różne ustawienia dotyczące wyświetlanej godziny i daty.

System audio-nawigacyjny.

Zegar


eżeli samochód nie jest wyposażony w system audio-nawigacyjny, godzina jest pokazywana w zestawie wskaźników.

Aby wyświetlić godzinę, nacisnąć przycisk zerowania w zestawie wskaźników.

Aby nastawić godzinę, nacisnąć dłużej przycisk zerowania, gdy wyświetlana jest godzina.

Zwiększanie wartości godzin/minut: nacisnąć krótko przycisk zerowania.

Potwierdzanie wartości godzin/minut: nacisnąć dłużej przycisk zerowania.

(Długie naciśnięcie: dłużej niż 2 sekundy, krótkie naciśnięcie: krócej niż 2 sekundy).

Wycieraczka/spryskiwacz tylnej szyby

Wycieraczka/spryskiwacz tylnej szyby (tylko hatchback) Wycieraczka Aby włączyć wycieraczkę tylnej szyby, nacisnąć przełącznik na ko& ...

Gniazdka zasilania

Gniazdko zasilania 12 V znajduje się w konsoli środkowej. Maksymalny dopuszczalny pobór energii elektrycznej z gniazdka wynosi 120 W. Przy wyłą ...

Categorie