Chevrolet Aveo: Gniazdka zasilania

Gniazdka zasilania


Gniazdko zasilania 12 V znajduje się w konsoli środkowej.

Maksymalny dopuszczalny pobór energii elektrycznej z gniazdka wynosi 120 W.

Przy wyłączonym zapłonie gniazdka są pozbawione zasilania.

Dodatkowo gniazdko jest wyłączane w przypadku niskiego napięcia akumulatora.

Przestroga Nie podłączać żadnych urządzeń dostarczających prąd elektryczny, takich jak ładowarki elektryczne lub akumulatory.

Zastosowanie nieodpowiednich wtyków może spowodować uszkodzenie gniazdka.

Zegar

Godzina i data są pokazywane na wyświetlaczu systemu audionawigacyjnego. Dostosować można różne ustawienia dotyczące wyświetlanej g ...

Zapalniczka

Aby skorzystać z zapalniczki, należy przełączyć wyłącznik zapłonu w położenie ACC lub ON i wcisnąć wkład zap ...

Categorie