Chevrolet Aveo: Wycieraczka/spryskiwacz tylnej szyby

Chevrolet Aveo –> Wskaźniki i przyrządy –> Elementy sterujące –> Wycieraczka/spryskiwacz tylnej szyby

Wycieraczka/spryskiwacz tylnej szyby (tylko hatchback)

Wycieraczka

Wycieraczka


Aby włączyć wycieraczkę tylnej szyby, nacisnąć przełącznik na końcu dźwigni.

Nacisnąć górną część przełącznika, aby włączyć tryb pracy ciągłej wycieraczki.

Nacisnąć dolną część przełącznika, aby włączyć tryb pracy przerywanej wycieraczki.

Ustawić przełącznik w położeniu neutralnym, aby wyłączyć wycieraczkę.

Spryskiwacz

Spryskiwacz


Popchnąć dźwignię w kierunku deski rozdzielczej.

Szyba tylna zostanie spryskana płynem, a wycieraczka wykona kilka cyklów pracy.

Przestroga Pogorszona widoczność może być przyczyną wypadku, a w konsekwencji doprowadzić do odniesienia obrażeń ciała i uszkodzenia samochodu lub innego mienia.

Nie włączać wycieraczki, gdy szyba tylna jest sucha albo pokryta śniegiem lub lodem.

Praca wycieraczki na pokrytej śniegiem lub lodem szybie może spowodować uszkodzenie pióra wycieraczki, silnika bądź szyby.

Przed włączeniem wycieraczek przy niskiej temperaturze zewnętrznej należy sprawdzić, czy ich pióra nie przymarzły do szyby, aby zapobiec uszkodzeniu silnika wycieraczek.

Przy ujemnych temperaturach nie należy spryskiwać szyby tylnej przed jej rozgrzaniem.

Płyn do spryskiwacza szyb może zamarzać na szybie tylnej i ograniczać widoczność.

 

Przestroga Nie włączać spryskiwaczy na czas dłuższy niż kilka sekund lub w przypadku opróżnienia zbiornika płynu. Może to spowodować przegrzanie silnika spryskiwaczy wiążące się z kosztowną naprawą.

Spryskiwacz przedniej szyby

Pociągnąć dźwignię. Szyba przednia zostanie spryskana płynem, a wycieraczka wykona kilka cyklów pracy. Przestroga Nie wł ...

Zegar

Godzina i data są pokazywane na wyświetlaczu systemu audionawigacyjnego. Dostosować można różne ustawienia dotyczące wyświetlanej g ...

Categorie