Chevrolet Aveo: Usuwanie oblodzenia przedniej szyby

Usuwanie oblodzenia przedniej szyby


  1. Obrócić pokrętło rozdziału powietrza w położenie usuwania oblodzenia .

  2.  Ustawić pokrętło regulacji temperatury na czerwonym polu.
  3. Pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy ustawić największą intensywność nawiewu, co pozwoli na szybkie odszronienie szyby.
  4.  W razie potrzeby otworzyć boczne kratki nawiewu powietrza i skierować je na szyby boczne.
Przestroga Różnica pomiędzy temperaturą powietrza zewnętrznego a temperaturą szyb może spowodować ich zaparowanie, ograniczając widoczność.

Przy wyjątkowo dużej wilgotności powietrza zewnętrznego nie ustawiać pokrętła rozdziału powietrza w położeniu STOPY/ SZYBY lub SZYBY
, gdy
pokrętło regulacji temperatury znajduje się na niebieskim polu.

Może to doprowadzić do wypadku, a w konsekwencji do uszkodzenia samochodu i obrażeń ciała.

Ogrzewanie

Normalna intensywność ogrzewania  Ustawić pokrętło regulacji temperatury na czerwonym polu.  Obrócić pokrętło rozdz ...

Recyrkulacja powietrza

Recyrkulacja powietrza Do obsługi recyrkulacji powietrza służy przycisk . Ostrzeżenie Jazda przez dłuższy czas z włączo ...

Categorie