Chevrolet Aveo: Recyrkulacja powietrza

Recyrkulacja powietrza


Recyrkulacja powietrza


Do obsługi recyrkulacji powietrza służy przycisk .


Ostrzeżenie Jazda przez dłuższy czas z włączoną recyrkulacją powietrza może doprowadzić do senności osób we wnętrzu pojazdu. W celu doprowadzenia powietrza z zewnątrz okresowo wyłączać recyrkulację powietrza.

W trybie recyrkulacji wymiana powietrza jest ograniczona. W przypadku braku chłodzenia zwiększa się wilgotność powietrza, co może powodować zaparowanie szyb. Ze względu na stopniowo pogarszającą się jakość powietrza osoby przebywające we wnętrzu samochodu mogą odczuwać senność.

Ogrzewanie tylnej szyby i lusterek zewnętrznych

Ogrzewanie tylnej szyby i lusterek zewnętrznych włącza się za pomocą przycisku .


Ogrzewanie tylnej szyby, ogrzewanie lusterek.

Usuwanie oblodzenia przedniej szyby

Obrócić pokrętło rozdziału powietrza w położenie usuwania oblodzenia .  Ustawić pokrętło regulacji temperatu ...

Dmuchawa

Ostrzeżenie Nie wolno spać w samochodzie z włączonym układem klimatyzacji lub ogrzewania. Spadek zawartości tlenu w powietrzu i/lub ...

Categorie