Chevrolet Aveo: Dmuchawa

Ostrzeżenie Nie wolno spać w samochodzie z włączonym układem klimatyzacji lub ogrzewania. Spadek zawartości tlenu w powietrzu i/lub obniżenie temperatury ciała może być przyczyną poważnych problemów zdrowotnych lub nawet śmierci.

Dmuchawa


Obejmuje elementy sterujące:

Regulacja temperatury

Ustawić temperaturę, obracając pokrętło.

Czerwony = cieplej
Niebieski = chłodniej

Prędkość dmuchawy

Zmiana ustawienia przełącznika prędkości dmuchawy umożliwia regulację siły nawiewu.

Rozdział powietrza

Wybrać kierunek nawiewu, obracając środkowe pokrętło.

: Strumień powietrza jest kierowany
na górną część ciała. Można wyregulować każdą z kratek nawiewu.

: Strumień powietrza jest
kierowany na górną część ciała i podłogę.

: Większość strumienia powietrza
jest kierowana na podłogę, a niewielka ilość jest kierowana na przednią szybę i do bocznych kratek nawiewu.

: Większość strumienia powietrza
jest kierowana na podłogę i przednią szybę, a niewielka ilość jest kierowana do bocznych kratek nawiewu.

: Większość strumienia powietrza
jest kierowana na przednią szybę, a niewielka ilość jest kierowana do bocznych kratek nawiewu.

Usuwanie zaparowania przedniej szyby

Usuwanie zaparowania przedniej szyby


 1. Obrócić pokrętło rozdziału powietrza w położenie usuwania oblodzenia .

 2.  Recyrkulacja powietrza zostanie automatycznie przełączona na tryb nawiewu świeżego powietrza i zostanie włączony układ klimatyzacji.

  Jeżeli włączenie układu klimatyzacji nie jest potrzebne, obrócić pokrętło rozdziału powietrza w położenie nawiewu na podłogę/usuwania oblodzenia .


 3.  Ustawić odpowiednią temperaturę.
 4.  Pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy ustawić żądaną intensywność nawiewu.

Recyrkulacja powietrza


Recyrkulacja powietrza


Do obsługi recyrkulacji powietrza służy przycisk .


Ostrzeżenie Jazda przez dłuższy czas z włączoną recyrkulacją powietrza może doprowadzić do senności osób we wnętrzu pojazdu. W celu doprowadzenia powietrza z zewnątrz okresowo wyłączać recyrkulację powietrza.

W trybie recyrkulacji wymiana powietrza jest ograniczona. W przypadku braku chłodzenia zwiększa się wilgotność powietrza, co może powodować zaparowanie szyb. Ze względu na stopniowo pogarszającą się jakość powietrza osoby przebywające we wnętrzu samochodu mogą odczuwać senność.

Chłodzenie


Funkcja ta jest obsługiwana za pomocą przycisku i jest dostępna
tylko przy pracującym silniku włączonej dmuchawie.

Układ klimatyzacji chłodzi i osusza powietrze w przypadku wzrostu temperatury na zewnątrz nieznacznie powyżej poziom zamarzania. Z tego względu spod pojazdu mogą wyciekać krople wytrąconej wilgoci.

Jeśli chłodzenie lub osuszanie powietrza nie jest konieczne, należy wyłączyć układ chłodzenia w celu ograniczenia zużycia paliwa.

Klimatyzacja nie działa, gdy pokrętło regulacji prędkości dmuchawy znajduje się w pozycji wyłączonej (OFF).

Pomimo włączenia układu klimatyzacji, samochód będzie wytwarzać ciepłe powietrze, jeżeli pokrętło regulacji temperatury znajduje się w czerwonym obszarze.

Aby wyłączyć układ klimatyzacji, obrócić pokrętło prędkości dmuchawy w położenie 0.

Przestroga Korzystać wyłącznie z odpowiedniego czynnika chłodzącego.

 

Ostrzeżenie Układy klimatyzacji muszą być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Nieodpowiednie metody serwisowania mogą doprowadzić do powstania obrażeń.

Normalne chłodzenie

 1.  Włączyć układ klimatyzacji.
 2.  Ustawić pokrętło regulacji temperatury na niebieskim polu.
 3.  Obrócić pokrętło rozdziału powietrza w żądane położenie.
 4.  Pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy ustawić żądaną intensywność nawiewu.

Tryb maksymalnej intensywności chłodzenia

Tryb maksymalnej intensywności chłodzenia


Aby uzyskać maksymalną intensywność chłodzenia przy wysokiej temperaturze zewnętrznej lub w przypadku pozostawienia samochodu na słońcu przez dłuższy okres czasu:

 1.  Włączyć układ klimatyzacji.
 2.  Nacisnąć przycisk recyrkulacji, aby włączyć tryb recyrkulacji powietrza.
 3.  Obrócić pokrętło regulacji temperatury do oporu w lewo (początek niebieskiego pola).
 4.  Ustawić pokrętło regulacji prędkości dmuchawy na maksymalną prędkość.

Recyrkulacja powietrza

Recyrkulacja powietrza Do obsługi recyrkulacji powietrza służy przycisk . Ostrzeżenie Jazda przez dłuższy czas z włączo ...

Kratki nawiewu powietrza

Regulowane kratki nawiewu powietrza Przy włączonym chłodzeniu musi być otwarta przynajmniej jedna kratka nawiewu powietrza, aby nie doszło do oblodzeni ...

Categorie