Chevrolet Aveo: Ogrzewanie

Normalna intensywność ogrzewania

  1.  Ustawić pokrętło regulacji temperatury na czerwonym polu.
  2.  Obrócić pokrętło rozdziału powietrza w żądane położenie.
  3.  Pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy ustawić żądaną intensywność nawiewu.

Maksymalna intensywność ogrzewania

Aby szybko nagrzać samochód, użyć trybu maksymalnej intensywności ogrzewania.

Nie korzystać z tego trybu przez dłuższy czas. Może on doprowadzić do wypadku, ponieważ w kabinie może zrobić się duszno, a szyby mogą zaparować, co ograniczy widoczność.

Maksymalna intensywność ogrzewania


Aby oczyścić szyby, obrócić pokrętło rozdziału powietrza w położenie usuwania oblodzenia .


Aby uzyskać maksymalną intensywność ogrzewania:

  1.  Nacisnąć przycisk recyrkulacji, aby włączyć tryb recyrkulacji powietrza.
  2.  Obrócić pokrętło regulacji temperatury do oporu w prawo (koniec czerwonego pola).
  3.  Pokrętłem regulacji prędkości dmuchawy ustawić maksymalną intensywność nawiewu.

Układ ogrzewania i wentylacji

Obejmuje elementy sterujące:  Regulacja temperatury  Prędkość dmuchawy  Rozdział powietrza  Ogrzewanie  Usuwanie o ...

Usuwanie oblodzenia przedniej szyby

Obrócić pokrętło rozdziału powietrza w położenie usuwania oblodzenia .  Ustawić pokrętło regulacji temperatu ...

Categorie