Chevrolet Aveo: Słuchanie stacji radiowej lub stacji DAB

Chevrolet Aveo –> System audio-nawigacyjny –> Radioodtwarzacz –> Radio AM-FM –> Słuchanie stacji radiowej lub stacji DAB

Wybieranie trybu radia lub DAB

Wybieranie trybu radia lub DAB


Naciskać przycisk RADIO BAND, aby włączyć odbiór pasma FM, AM lub radia DAB.

Zostanie włączona poprzednio odsłuchiwana stacja radiowa.

Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowej

Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowej


Nacisnąć jeden z przycisków SEEK,
aby automatycznie wyszukać dostępne stacje radiowe zapewniające dobry odbiór.

Automatyczne wyszukiwanie składowych serwisu DAB

Automatyczne wyszukiwanie składowych serwisu DAB


Nacisnąć jeden z przycisków SEEK,
aby automatycznie wyszukać dostępne składowe serwisu DAB w bieżącym multipleksie.

Aby przejść do poprzedniego/ następnego multipleksu, nacisnąć jeden z przycisków SEEK.


Wyszukiwanie stacji radiowej

Wyszukiwanie stacji radiowej


Nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków SEEK,
aby szybko zmienić częstotliwość, a następnie puścić przycisk na żądanej częstotliwości.

Wyszukiwanie multipleksu DAB

Wyszukiwanie multipleksu DAB


Nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków SEEK,
aby automatycznie wyszukać dostępną składową serwisu DAB zapewniającą dobry odbiór

Przełączanie składowych serwisu DAB

Przełączanie składowych serwisu DAB


(DAB-DAB wł./DAB-FM wył.)

Przełączanie składowych serwisu DAB


(DAB-DAB wył./DAB-FM wł.)

Przełączanie składowych serwisu DAB


(DAB-DAB wł./DAB-FM wł.)

Jeśli przy włączonej opcji Automatyczne przełączanie DABFM sygnał serwisu DAB jest słaby, system audio-nawigacyjny automatycznie przełącza się na odbiór powiązanej składowej serwisu (patrz Ustawienia → Ustawienia radioodtwarzacza → Ustawienia DAB → Automatyczne przełączanie DABFM).

Ręczne strojenie stacji radiowej:

Przełączanie składowych serwisu DAB


Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby ręcznie znaleźć żądaną częstotliwość stacji radiowej.

Ręczne strojenie stacji DAB

Ręczne strojenie stacji DAB


W trybie radia DAB nacisnąć przycisk MENU-TUNE, aby wyświetlić Menu DAB.

Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby wybrać opcję Ręczne strojenie stacji DAB, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby ręcznie znaleźć żądaną częstotliwość stacji, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Korzystanie z listy stacji DAB

Korzystanie z listy stacji DAB


Obrócić pokrętło MENU-TUNE w celu wyświetlenia Listy stacji DAB.

Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby wybrać żądaną listę stacji, a następnie nacisnąć przycisk MENUTUNE, aby włączyć odbiór odpowiedniej stacji radiowej.

Wyświetlanie informacji nadawanych przez stacje DAB

Wyświetlanie informacji nadawanych przez stacje DAB


Naciskać przycisk INFORMACJE [INFO], aby wybrać żądany tryb wyświetlania informacji nadawanych przez stacje DAB.

Zostanie wyświetlona informacja numer 1 dla wybranego zestawu FAV zapamiętanych (ulubionych) stacji.

Przed rozpoczęciem korzystania z pasma FM, AM lub radia DAB

Główne przyciski/pokrętło (10) Przycisk RADIO BAND Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć odbiór pasma FM, AM lub radia DAB. ...

Korzystanie z przycisków PRESELEKCJI

Przypisywanie przycisków PRESELEKCJI Nacisnąć przycisk FAVOURITE [FAV1-2-3], aby wybrać żądany zestaw zapamiętanych stacji radiowych. ...

Categorie