Chevrolet Aveo: Przed rozpoczęciem korzystania z pasma FM, AM lub radia DAB

Chevrolet Aveo –> System audio-nawigacyjny –> Radioodtwarzacz –> Radio AM-FM –> Przed rozpoczęciem korzystania z pasma FM, AM lub radia DAB

Główne przyciski/pokrętło

(10) Przycisk RADIO BAND

Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć odbiór pasma FM, AM lub radia DAB.

(14) Przycisk z pokrętłem MENUTUNE

(16) Przycisk BACK


Kasowanie wprowadzonej pozycji lub powrót to poprzedniego ekranu/ menu.

(8) Przyciski SEEK


(6) Przycisk ULUBIONE [FAV1-2-3]

Nacisnąć ten przycisk, aby przełączać zestawy zapamiętanych ulubionych stacji radiowych lub stacji DAB.

(3) Przyciski PRESELEKCJI [1 ~ 6]

(11) Przycisk TP

Włączanie (Wł.) lub wyłączanie (Wył.) funkcji TP (komunikaty dla kierowców) podczas korzystania z funkcji FM RDS.

(7) Przycisk INFORMACJE [INFO] Wyświetlanie informacji nadawanych przez odbierane stacje radiowe lub stacje DAB.

Radio AM-FM

...

Słuchanie stacji radiowej lub stacji DAB

Wybieranie trybu radia lub DAB Naciskać przycisk RADIO BAND, aby włączyć odbiór pasma FM, AM lub radia DAB. Zostanie włączona poprzedni ...

Categorie