Chevrolet Aveo: Korzystanie z przycisków PRESELEKCJI

Chevrolet Aveo –> System audio-nawigacyjny –> Radioodtwarzacz –> Radio AM-FM –> Korzystanie z przycisków PRESELEKCJI

Przypisywanie przycisków PRESELEKCJI

Przypisywanie przycisków PRESELEKCJI


Nacisnąć przycisk FAVOURITE [FAV1-2-3], aby wybrać żądany zestaw zapamiętanych stacji radiowych.

Nacisnąć i przytrzymać dowolny z przycisków PRESELEKCJI [1 ~ 6], aby przypisać bieżącą stację radiową lub stację DAB do tego przycisku w wybranym zestawie ulubionych stacji.

Włączanie odbioru stacji przypisanej do przycisku PRESELEKCJI

Włączanie odbioru stacji przypisanej do przycisku PRESELEKCJI


Naciskać przycisk FAVOURITE [FAV1-2-3], aby wybrać żądany zestaw FAV zapamiętanych (ulubionych) stacji.

Zostanie wyświetlona informacja numer 1 dla wybranego zestawu FAV zapamiętanych (ulubionych) stacji.

Nacisnąć przycisk PRESET [1 ~ 6], aby włączyć odbiór stacji radiowej/ stacji DAB przypisanej do tego przycisku.

Korzystanie z menu radia lub menu DAB

Korzystanie z menu radia lub menu DAB


Nacisnąć przycisk MENU-TUNE, aby wyświetlić menu radia lub Menu DAB.

Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby przejść do żądanej opcji menu, a następnie nacisnąć przycisk MENUTUNE, aby wybrać daną pozycję lub wyświetlić jej szczegółowe menu.

Menu FM/AM/DAB → Lista ulubionych stacji

Menu FM/AM/DAB → Lista ulubionych stacji


W Menu FM/Menu AM/Menu DAB obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby wybrać opcję Lista ulubionych stacji, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Zostanie wyświetlona informacja o Listach ulubionych stacji.

Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby wybrać żądaną Listę ulubionych stacji, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE, aby włączyć odbiór odpowiedniej stacji radiowej.

Menu FM/AM → Lista stacji FM/AM

Menu FM/AM → Lista stacji FM/AM


W Menu FM/Menu AM obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby wybrać opcję Lista stacji FM/Lista stacji AM, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Zostanie wyświetlona informacja o Listach stacji FM/Listach stacji AM.

Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby wybrać żądaną listę stacji, a następnie nacisnąć przycisk MENUTUNE, aby włączyć odbiór odpowiedniej stacji radiowej.

Menu FM/DAB → Lista kategorii FM/DAB

Menu FM/DAB → Lista kategorii FM/DAB


W Menu FM/Menu DAB obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby przejść do opcji Lista kategorii FM/Lista kategorii DAB, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Zostanie wyświetlona Lista kategorii FM/Lista kategorii DAB.

Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby wybrać żądaną listę stacji, a następnie nacisnąć przycisk MENUTUNE, aby włączyć odbiór odpowiedniej częstotliwości radiowej.

Menu DAB → Komunikaty DAB

Menu DAB  Komunikaty DAB


W Menu DAB obrócić pokrętło MENU-TUNE i przejść do opcji Komunikaty DAB, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Zostanie wyświetlone menu Komunikaty DAB.

Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby wybrać żądane pozycje, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE, aby włączyć odbiór odpowiedniej częstotliwości radiowej.

Menu FM/AM/DAB → Aktualizacja listy stacji FM/AM/DAB

Menu FM/AM/DAB Aktualizacja listy stacji FM/AM/DAB


W Menu FM/Menu AM/Menu DAB obrócić pokrętło MENU-TUNE i przejść do opcji Aktualizacja listy stacji FM/Aktualizacja listy stacji AM/ Aktualizacja listy stacji DAB, a następnie nacisnąć przycisk MENUTUNE.

Słuchanie stacji radiowej lub stacji DAB

Wybieranie trybu radia lub DAB Naciskać przycisk RADIO BAND, aby włączyć odbiór pasma FM, AM lub radia DAB. Zostanie włączona poprzedni ...

System RDS (Radio Data System)

System RDS (Radio Data System) to usługa oferowana przez stacje radiowe nadające na paśmie FM, która znacznie ułatwia znalezienie stacji zapew ...

Categorie