Chevrolet Aveo: System RDS (Radio Data System)

Chevrolet Aveo –> System audio-nawigacyjny –> Radioodtwarzacz –> System RDS (Radio Data System)

System RDS (Radio Data System)


Wyświetlanie informacji RDS

Podczas odbioru stacji RDS nacisnąć przycisk INFORMATION [INFO], aby wyświetlić informacje nadawane za pośrednictwem systemu RDS.

Konfigurowanie RDS

Konfigurowanie RDS


Nacisnąć przycisk CONFIG, aby wyświetlić menu Ustawienia.

Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby przejść do opcji Ustawienia radioodtwarzacza, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby wybrać Opcje RDS, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Włączanie i wyłączanie funkcji RDS

Dla opcji RDS wybrać ustawienie Wł. lub Wył.

Włączenie funkcji RDS oferuje następujące korzyści:

Włączanie i wyłączanie funkcji RDS


W menu Opcje RDS obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby przejść do opcji RDS: Wył., a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE, aby włączyć funkcję RDS.

Włączanie i wyłączanie funkcji regionalizacji

W przypadku korzystania z funkcji regionalizacji system RDS musi być włączony.

Czasami niektóre stacje RDS regionalnie nadają inne programy na innych częstotliwościach.

Dla opcji Regionalny (REG) wybrać ustawienie Wł. lub Wył.

Dla takich samych programów regionalnych można wybrać wyłącznie częstotliwości alternatywne (AF).

Jeśli regionalizacja jest wyłączona, alternatywne częstotliwości stacji są wybierane niezależnie od programu regionalnego.

Włączanie i wyłączanie funkcji regionalizacji


W menu Opcje RDS obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby wybrać opcję Regionalny: Wył., a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE, aby włączyć funkcję regionalizacji.

Włączanie i wyłączanie funkcji zatrzymania przewijanego tekstu Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Zatrzymania przewijanego tekstu (zawierającego informacje o programie):

Włączanie i wyłączanie funkcji regionalizacji


W menu Opcje RDS obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby przejść do opcji Stop tekst RDS: Wył., a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE, aby włączyć funkcję Zatrzymania przewijanego tekstu.

Głośność komunikatów dla kierowców (TA)

Minimalną głośność komunikatów dla kierowców (TA) można wstępnie zdefiniować.

Minimalną głośność komunikatów dla kierowców może zostać zwiększona lub zmniejszona w stosunku do normalnego poziomu głośności.

Głośność komunikatów dla kierowców


W menu Opcje RDS obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby przejść do opcji Głośność TA, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby wyregulować poziom Głośności TA, a następnie nacisnąć przycisk MENUTUNE.

Radiowe komunikaty dla kierowców

TP = program informacji drogowych Stacje nadające program komunikatów drogowych są stacjami RDS, które nadają informacje przeznaczone dla kierowców.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję oczekiwania na komunikaty dla kierowców w systemie audionawigacyjnym:

Radiowe komunikaty dla kierowców


W trybie innym niż tryb telefonu nacisnąć przycisk TP, aby włączyć lub wyłączyć funkcję radiowych komunikatów dla kierowców.

Radiowe komunikaty dla kierowców


Blokowanie komunikatów dla kierowców

Aby zablokować odtwarzanie komunikatów dla kierowców, np.

podczas odtwarzania płyty CD/MP3 lub słuchania programu radiowego:

Blokowanie komunikatów dla kierowców


W trybie innym niż tryb telefonu nacisnąć przycisk TP.

Włączyć funkcję radiowych komunikatów dla kierowców i całkowicie zmniejszyć poziom głośności systemu audionawigacyjnego.

Komunikaty dla kierowców są blokowane, ale funkcja komunikatów pozostaje włączona.

Blokowanie bieżących komunikatów dla kierowców

Aby zablokować bieżący komunikat dla kierowców, np. podczas słuchania programu radiowego:

Blokowanie bieżących komunikatów dla kierowców


W trybie innym niż tryb telefonu nacisnąć przycisk TP.

Korzystanie z przycisków PRESELEKCJI

Przypisywanie przycisków PRESELEKCJI Nacisnąć przycisk FAVOURITE [FAV1-2-3], aby wybrać żądany zestaw zapamiętanych stacji radiowych. ...

Antena stała

W celu odkręcenia anteny dachowej obracać ją w lewo. W celu przykręcenia anteny dachowej obracać ją w prawo. Przestroga Zawsze odkr& ...

Categorie