Chevrolet Aveo: Regulacja wysokości zagłówków

Chevrolet Aveo –> W skrócie –> Informacje dotyczące pierwszej jazdy –> Regulacja wysokości zagłówków

Regulacja wysokości

Regulacja wysokości


Pociągnąć zagłówek w górę.

W celu przesunięcia zagłówka w dół, wcisnąć blokadę (1) i docisnąć zagłówek.

Zagłówki.

Regulacja położenia poziomego

Regulacja położenia poziomego


Pociągnąć zagłówek do przodu.

Można go ustawić w jednym z trzech położeń. Aby przesunąć zagłówek do tyłu, należy pociągnąć go do przodu.

Przesunie się on wtedy automatycznie do tyłu.

Regulacja foteli przednich

Regulacja pozycji fotela Aby przesunąć fotel do przodu lub do tyłu, pociągnąć uchwyt i ustawić fotel w żądanym położen ...

Pasy bezpieczeństwa

Wysunąć pas ze zwijacza, poprowadzić go przy ciele w taki sposób, aby nie był skręcony, i zatrzasnąć klamrę w zamku. Podcza ...

Categorie