Chevrolet Aveo: Pasy bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa


Wysunąć pas ze zwijacza, poprowadzić go przy ciele w taki sposób, aby nie był skręcony, i zatrzasnąć klamrę w zamku.

Podczas jazdy należy regularnie napinać część biodrową pasa, ciągnąc za jego odcinek barkowy.

Pozycja fotela, pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne.

Regulacja wysokości zagłówków

Regulacja wysokości Pociągnąć zagłówek w górę. W celu przesunięcia zagłówka w dół, wcisną ...

Regulacja lusterek

Lusterko wewnętrzne W celu zmniejszenia intensywności światła odbijającego się w lusterku pociągnąć w dół dźwig ...

Categorie