Chevrolet Aveo: Regulacja foteli przednich

Chevrolet Aveo –> W skrócie –> Informacje dotyczące pierwszej jazdy –> Regulacja foteli przednich

Regulacja pozycji fotela

Regulacja pozycji fotela


Aby przesunąć fotel do przodu lub do tyłu, pociągnąć uchwyt i ustawić fotel w żądanym położeniu.

Puścić uchwyt i sprawdzić, czy fotel został zablokowany w wybranym położeniu.

Pozycja fotela, regulacja fotela.

Regulacja oparcia fotela

Regulacja oparcia fotela


Pociągnąć dźwignię, ustawić nachylenie i zwolnić dźwignię.

Mechanizm fotela powinien się zatrzasnąć w wybranym położeniu.

Podczas regulacji nie wywierać nacisku na oparcie fotela.

Pozycja fotela, regulacja fotela.

Regulacja wysokości siedziska fotela

Regulacja wysokości siedziska fotela


Pompować dźwignią znajdującą się z boku siedziska po zewnętrznej stronie, aż siedzisko znajdzie się na żądanej wysokości.

Aby obniżyć siedzisko, nacisnąć dźwignię w dół kilka razy.

Aby podwyższyć siedzisko, pociągnąć dźwignię w górę kilka razy.

Pozycja fotela, regulacja fotela.

Odblokowanie zamków samochodu

Nadajnik zdalnego sterowania Nacisnąć przycisk . Naciśnięcie powoduje odblokowanie wszystkich drzwi. Światła awaryjne migną dwukrotnie. ...

Regulacja wysokości zagłówków

Regulacja wysokości Pociągnąć zagłówek w górę. W celu przesunięcia zagłówka w dół, wcisną ...

Categorie