Chevrolet Aveo: Pasy bezpieczeństwa

Chevrolet Aveo –> Fotele, elementy bezpieczeństwa –> Pasy bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa


Ze względu na bezpieczeństwo pasażerów pasy bezpieczeństwa są blokowane podczas działania dużych sił związanych z przyspieszaniem i hamowaniem samochodu.

Ostrzeżenie Pasy bezpieczeństwa należy zapinać przed każdą jazdą.

Osoby bez zapiętych pasów bezpieczeństwa w razie wypadku narażają na ciężkie obrażenia nie tylko siebie, lecz również innych pasażerów oraz kierowcę.

Każdy pas bezpieczeństwa przeznaczony jest wyłącznie dla jednej osoby. Nie są odpowiednie dla osób o wzroście poniżej 150 cm.

Foteliki dziecięce.

Okresowo sprawdzać stan i działanie wszystkich elementów pasów bezpieczeństwa.

Uszkodzone elementy pasów bezpieczeństwa należy wymienić. Po wypadku należy wymienić w serwisie pasy bezpieczeństwa i napinacze pasów.

Uwaga Uważać, aby nie uszkodzić lub nie przykleszczyć taśmy pasa bezpieczeństwa obuwiem lub przedmiotami o ostrych krawędziach. Ponadto nie wolno dopuścić do zanieczyszczenia mechanizmów zwijających.

Przypomnienie o niezapięciu pasa bezpieczeństwa .


Ograniczniki siły napięcia pasów bezpieczeństwa

W razie kolizji nacisk pasów bezpieczeństwa foteli przednich na ciało jest zmniejszany dzięki kontrolowanemu rozwinięciu pasów w odpowiednim momencie.

Napinacze pasów bezpieczeństwa

Napinacze pasów bezpieczeństwa


W razie zderzenia czołowego, bocznego lub przy uderzeniu w tył samochodu z określoną siłą, pasy bezpieczeństwa przednich foteli są napinane

Ostrzeżenie Nieprawidłowe obchodzenie się z pasami bezpieczeństwa (np.

demontaż lub montaż pasów albo ich zaczepów) może spowodować wyzwolenie napinaczy.

Uaktywnienie napinaczy pasów bezpieczeństwa jest sygnalizowane świeceniem się lampki kontrolnej .


Uaktywnione napinacze należy wymienić w serwisie. Napinacze pasów bezpieczeństwa mogą zostać użyte tylko raz.

Uwaga W pobliżu napinaczy pasów bezpieczeństwa nie wolno montować ani umieszczać jakichkolwiek akcesoriów czy przedmiotów, mogących zakłócić pracę napinaczy. Zabronione jest także dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji napinaczy, ponieważ wiąże się to z ryzykiem unieważnienia homologacji typu pojazdu.

Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa

Zapinanie pasa bezpieczeństwa

Zapinanie pasa bezpieczeństwa


Wysunąć pas ze zwijacza, poprowadzić go przy ciele w taki sposób, aby nie był skręcony, a następnie zatrzasnąć klamrę w zamku.

Podczas jazdy należy regularnie napinać część biodrową pasa, ciągnąc za jego odcinek barkowy.

Przypomnienie o niezapięciu pasa bezpieczeństwa.

Zapinanie pasa bezpieczeństwa


Zarówno zbyt luźne, jak i zbyt grube ubrania uniemożliwiają ścisłe przyleganie pasa bezpieczeństwa do ciała. Pod pasem bezpieczeństwa nie powinny znajdować się jakiekolwiek przedmioty, np. torebka czy telefon komórkowy

Ostrzeżenie Pas nie może uciskać twardych ani kruchych przedmiotów znajdujących się w kieszeniach ubrania.

Regulacja wysokości

Regulacja wysokości


  1. Nacisnąć przycisk.
  2.  Wyregulować wysokość pasa i zablokować.

Wysokość zamocowania pasa należy wyregulować tak, aby pas spoczywał na barku. Nie może on spoczywać na szyi ani na ramieniu.

Przestroga Nie regulować podczas jazdy.

Odpinanie

Odpinanie


W celu odpięcia pasa nacisnąć czerwony przycisk na zamku pasa.

Pasy bezpieczeństwa przy tylnych fotelach

Pas bezpieczeństwa środkowego tylnego fotela można wyciągnąć z mechanizmu zwijającego tylko wtedy, gdy oparcie jest odchylone do tyłu.

Pasy bezpieczeństwa a kobiety ciężarne

Pasy bezpieczeństwa a kobiety ciężarne


Ostrzeżenie Biodrową część pasa należy poprowadzić jak najniżej na poziomie miednicy, tak aby pas nie uciskał na brzuch.

Pasy bezpieczeństwa zawsze spełniają swoje zadanie, także w przypadku kobiet ciężarnych.

Podobnie jak wszystkie inne osoby, kobiety ciężarne bez zapiętych pasów bezpieczeństwa są w większym stopniu narażone na ryzyko odniesienia poważnych obrażeń.

Ponadto prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa zmniejszają prawdopodobieństwo uszkodzenia płodu w razie wypadku.

W celu zapewnienia maksymalnej ochrony, kobiety ciężarne powinny zapinać pasy bezpieczeństwa.

Przez cały okres ciąży część biodrowa pasa powinna być zapinana jak najniżej.

Ogrzewanie

Wyłączniki ogrzewania foteli znajdują się w pokrętłach regulacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Podgrzewanie foteli działa, gdy p ...

Poduszki powietrzne

W samochodzie zamontowano kilka niezależnych od siebie rodzajów poduszek powietrznych. Poduszki wypełniają się gazem w ciągu kilku milisekund. ...

Categorie