Chevrolet Aveo: Ogrzewanie

Ogrzewanie


Wyłączniki ogrzewania foteli znajdują się w pokrętłach regulacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Podgrzewanie foteli działa, gdy pracuje silnik.

Aby podgrzać fotel, nacisnąć przycisk podgrzewania wybranego fotela.

Spowoduje to zaświecenie się kontrolki znajdującej się w przycisku.

Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie ogrzewania.

Przestroga Długotrwałe użytkowanie na najwyższym poziomie podgrzewania nie jest zalecane w przypadku osób o wrażliwej skórze.

Regulacja foteli

Niebezpieczeństwo Aby możliwe było bezpieczne napełnienie poduszki powietrznej, siedząc w fotelu, nie zbliżać się do kier ...

Pasy bezpieczeństwa

Ze względu na bezpieczeństwo pasażerów pasy bezpieczeństwa są blokowane podczas działania dużych sił związanych z przyspi ...

Categorie