Chevrolet Aveo: Regulacja foteli

Niebezpieczeństwo Aby możliwe było bezpieczne napełnienie poduszki powietrznej, siedząc w fotelu, nie zbliżać się do kierownicy na odległość mniejszą niż 25 cm.

 

Ostrzeżenie Nigdy nie regulować foteli podczas jazdy, ponieważ mogą się one wtedy przesuwać w niekontrolowany sposób.

Regulacja pozycji fotela

Regulacja pozycji fotela


Aby przesunąć fotel do przodu lub do tyłu, pociągnąć uchwyt i ustawić fotel w żądanym położeniu.

Puścić uchwyt i sprawdzić, czy fotel został zablokowany w wybranym położeniu.

Regulacja oparcia fotela

Regulacja oparcia fotela


Pociągnąć dźwignię, ustawić nachylenie i zwolnić dźwignię.

Mechanizm fotela powinien się zatrzasnąć w wybranym położeniu.

Podczas regulacji nie wywierać nacisku na oparcie fotela.

Regulacja wysokości siedziska fotela

Regulacja wysokości siedziska fotela


Pompować dźwignią znajdującą się z boku siedziska po zewnętrznej stronie, aż siedzisko znajdzie się na żądanej wysokości.

Aby obniżyć siedzisko, nacisnąć dźwignię w dół kilka razy.

Aby podwyższyć siedzisko, pociągnąć dźwignię w górę kilka razy.

Pozycja fotela

Ostrzeżenie Przed wyruszeniem w drogę należy odpowiednio wyregulować fotele. Usiąść w fotelu w taki sposób, a ...

Ogrzewanie

Wyłączniki ogrzewania foteli znajdują się w pokrętłach regulacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Podgrzewanie foteli działa, gdy p ...

Categorie