Chevrolet Aveo: Poduszki powietrzne

Chevrolet Aveo –> Fotele, elementy bezpieczeństwa –> Poduszki powietrzne

W samochodzie zamontowano kilka niezależnych od siebie rodzajów poduszek powietrznych.

Poduszki wypełniają się gazem w ciągu kilku milisekund. Bardzo szybko następuje też ich opróżnienie, wskutek czego w trakcie kolizji trudno zauważyć moment, w którym są wypełnione.

Ostrzeżenie Przy niewłaściwym postępowaniu może nastąpić nagłe zadziałanie poduszek powietrznych.

Kierowca powinien odsunąć swój fotel jak najdalej do tyłu - jednak w taki sposób, aby nie utrudniać sobie prowadzenia samochodu.

Jeśli kierowca siedzi zbyt blisko poduszki powietrznej, naraża się na śmierć lub poważne obrażenia w razie napełnienia poduszki.

W celu zapewnienia maksymalnej ochrony we wszystkich typach wypadków drogowych, wszyscy pasażerowie i kierowca powinni zawsze zapinać swój pas bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci w razie wypadku. Nie wolno siedzieć lub pochylać się niepotrzebnie blisko poduszek powietrznych, gdy pojazd jest w ruchu.

Poduszka powietrzna może spowodować zranienia twarzy lub ciała w wyniku zbicia okularów lub oparzenia w wyniku eksplozji w momencie aktywacji poduszki.

Uwaga Elektroniczne moduły sterujące poduszek powietrznych i napinaczy pasów bezpieczeństwa znajdują się wewnątrz konsoli środkowej.

Dlatego w pobliżu tej konsoli nie wolno umieszczać jakichkolwiek przedmiotów wytwarzających pole magnetyczne.

Na osłonach poduszek powietrznych nie wolno umieszczać jakichkolwiek naklejek ani żadnych innych przedmiotów.

Każda poduszka powietrzna działa tylko raz. Poduszki, które zostały napełnione, należy niezwłocznie wymienić w serwisie.

Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji układów poduszek powietrznych, ponieważ wiąże się to z ryzykiem unieważnienia homologacji typu pojazdu.

W przypadku napełnienia poduszki powietrznej demontaż koła kierownicy, deski rozdzielczej, wszelkich elementów wykończenia, uszczelek drzwi, klamek oraz foteli należy zlecić serwisowi.

W momencie napełnienia poduszki powietrznej może wystąpić hałas i dym. Jest to normalne i nie stanowi zagrożenia, jednak może podrażnić skórę pasażera. Jeśli sytuacja będzie się utrzymywać, skontaktować się z lekarzem.

Niebezpieczeństwo Na przednim fotelu pasażera chronionym poduszką powietrzną nie mogą podróżować dzieci lub niemowlęta i kobiety w ciąży, a także starsze i słabe osoby.

Co więcej, nie wolno jeździć z fotelikiem dziecięcym zamontowanym na tym fotelu. W razie wypadku, uderzenie napełnianej poduszki powietrznej może spowodować obrażenia twarzy lub śmierć.

 

Przestroga Poduszki powietrzne mogą się uaktywnić podczas jazdy w przypadku uderzenia zawieszenia w nierówności, przedmioty lub krawężniki. Aby zapobiec nieoczekiwanemu uaktywnieniu poduszek powietrznych, po nawierzchniach nierównych i nieprzystosowanych do ruchu kołowego należy jeździć wolno.

Uchodzący z wypełnionych poduszek powietrznych gorący gaz może powodować oparzenia.

Lampka kontrolna poduszek
powietrznych.

Pasy bezpieczeństwa

Ze względu na bezpieczeństwo pasażerów pasy bezpieczeństwa są blokowane podczas działania dużych sił związanych z przyspi ...

Czołowe poduszki powietrzne

W samochodzie mogą być zamontowane dwie czołowe poduszki powietrzne: jedna w kole kierownicy, a druga w desce rozdzielczej po stronie pasażera. Miejsca, ...

Categorie