Chevrolet Aveo: Obsługiwane ręcznie zamki drzwi

Chevrolet Aveo –> Kluczyki, drzwi i szyby –> Kluczyki, zamki –> Obsługiwane ręcznie zamki drzwi

Obsługiwane ręcznie zamki drzwi


Ręczne obrócenie kluczyka w zamku w kierunku zablokowania pozwala uaktywnić centralny zamek.

Ręczne obrócenie kluczyka w zamku w kierunku odblokowania pozwala odblokować drzwi kierowcy.

Uwaga Jeżeli zamek zamarznie na skutek bardzo niskiej temperatury otoczenia i drzwi nie dają się otworzyć, postukać w zamek lub podgrzać kluczyk.

Nadajnik zdalnego sterowania

<Sedan> <Hatchback> Umożliwia obsługę następujących elementów:  Centralnego zamka  Autoalarm  Pokrywa ...

Centralny zamek

Centralny zamek można uaktywniać i dezaktywować z poziomu drzwi kierowcy. Układ ten umożliwia zablokowanie i odblokowanie zamków wszystkich drzw ...

Categorie