Chevrolet Aveo: Nadajnik zdalnego sterowania

Chevrolet Aveo –> Kluczyki, drzwi i szyby –> Kluczyki, zamki –> Nadajnik zdalnego sterowania

Nadajnik zdalnego sterowania


<Sedan>

Nadajnik zdalnego sterowania


<Hatchback>

Umożliwia obsługę następujących elementów:

Zasięg nadajnika zdalnego sterowania wynosi około 30 metrów.

Zasięg może zostać ograniczony przez czynniki zewnętrzne.

Zadziałanie jest potwierdzane mignięciem świateł awaryjnych.

Z nadajnikiem należy obchodzić się ostrożnie, chronić go przed wilgocią i wysoką temperaturą oraz nie używać bez potrzeby.

Usterka

Jeśli uruchomienie centralnego zamka za pomocą nadajnika zdalnego sterowania nie jest możliwe, może to być spowodowane następującymi przyczynami:

Wymiana baterii nadajnika zdalnego sterowania

Baterię należy wymienić na nową od razu, jak tylko zauważalnie spadnie zasięg nadajnika.

Wymiana baterii nadajnika zdalnego sterowania


Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Wymagane jest dostarczenie ich do odpowiedniego punktu zbiórki

Kluczyk składany

Kluczyk składany


Uwaga Stosować baterie typu CR2032 (lub ich odpowiedniki).

  1.  Otworzyć obudowę.
  2.  Wyjąć zużytą baterię. Nie dopuścić do kontaktu płytki obwodów z innymi elementami.
  3.  Włożyć nową baterię. Biegun ujemny (-) musi być skierowany w dół.
  4.  Zamknąć obudowę.
  5.  Sprawdzić, czy nadajnik blokuje i odblokowuje drzwi samochodu.

Kluczyk nieskładany

Wymianę baterii zlecić warsztatowi.

Przestroga Nie należy dotykać palcami płaskich powierzchni baterii, ponieważ może to skrócić czas eksploatacji baterii.

Uwaga

Zużyte baterie litowe są szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Przestrzegać przepisów dotyczących utylizacji baterii.

Nie wyrzucać razem z odpadkami domowymi.

Uwaga

W celu zapewnienia poprawnego działania nadajnika należy przestrzegać poniższych zaleceń: Unikać upuszczania nadajnika.

Nie kłaść na nadajniku żadnych ciężkich przedmiotów

Chronić nadajnik przed wilgocią i bezpośrednim światłem słonecznym. W przypadku zamoczenia nadajnika wytrzeć go miękką ściereczką.

Kluczyki

Kluczyki zapasowe Numer kluczyka jest zamieszczony na oddzielnym identyfikatorze. Ponieważ kluczyk stanowi część układu immobilizera, przy zamawiani ...

Obsługiwane ręcznie zamki drzwi

Ręczne obrócenie kluczyka w zamku w kierunku zablokowania pozwala uaktywnić centralny zamek. Ręczne obrócenie kluczyka w zamku w kierunku odb ...

Categorie