Chevrolet Aveo: Centralny zamek

Centralny zamek można uaktywniać i dezaktywować z poziomu drzwi kierowcy. Układ ten umożliwia zablokowanie i odblokowanie zamków wszystkich drzwi oraz klapy tylnej (lub pokrywy bagażnika) z poziomu drzwi kierowcy, za pomocą nadajnika zdalnego sterowania (od zewnątrz) lub przycisku centralnego zamka (od wewnątrz). Klapka wlewu paliwa może zostać zablokowana razem ze wszystkimi drzwiami i klapą tylną (lub pokrywą bagażnika).

Do uruchomienia centralnego zamka może posłużyć kluczyk (od zewnątrz) lub przełącznik blokady na drzwiach kierowcy (od wewnątrz).

Jeśli drzwi kierowcy nie zostaną prawidłowo zamknięte, centralny zamek nie będzie działać. Można to zmienić w ustawieniach samochodu.

Personalizacja ustawień.

Przycisk centralnego zamka

Przycisk centralnego zamka


Umożliwia zablokowanie lub odblokowanie wszystkich drzwi, klapy tylnej (lub pokrywy bagażnika) oraz klapki wlewu paliwa.

W celu zablokowania nacisnąć przycisk .


W celu odblokowania nacisnąć przycisk .


Gdy drzwi kierowcy są otwarte, nie można zablokować zamka drzwi kierowcy i klapki wlewu paliwa.

Można to zmienić w ustawieniach samochodu.

Personalizacja ustawień.

Odblokowanie zamków

Nadajnik zdalnego sterowania

Nadajnik zdalnego sterowania


Nacisnąć przycisk .


Naciśnięcie powoduje odblokowanie wszystkich drzwi. Światła awaryjne migną dwukrotnie.

Odblokowanie tylko drzwi kierowcy lub sposób sygnalizacji odblokowania zamków można zmienić w ustawieniach samochodu.

Personalizacja ustawień.

Blokowanie zamków

Nadajnik zdalnego sterowania

Nadajnik zdalnego sterowania


Nacisnąć przycisk .


Naciśnięcie powoduje zablokowanie wszystkich drzwi. Światła awaryjne migną raz.

Sygnalizację zablokowania zamków zmienić w ustawieniach samochodu.

Personalizacja ustawień.

Odblokowanie pokrywy bagażnika (tylko sedan)

Odblokowanie pokrywy bagażnika (tylko sedan)


Nacisnąć przycisk .


Pokrywa bagażnika zostanie odblokowana i otworzy się, natomiast zamki wszystkich drzwi pozostaną zablokowane.

Pełna blokada zamków

Aby dodatkowo zabezpieczyć samochód, można włączyć pełną blokadę zamków drzwi.

Funkcja pełnej blokady powoduje elektroniczne zablokowanie wszystkich zamków elektrycznych, w wyniku czego nie można otworzyć żadnych drzwi, nawet jeżeli uda się wejść do wnętrza samochodu przez wybitą szybę.

Ostrzeżenie Nie używać pełnej blokady zamków, jeżeli w samochodzie znajdują się ludzie. Drzwi nie można wtedy otworzyć od wewnątrz.

Aby włączyć pełną blokadę zamków, nacisnąć przycisk na nadajniku
zdalnego sterowania dwa razy w ciągu 5 sekund.

Aby wyłączyć pełną blokadę zamków, nacisnąć przycisk na nadajniku
zdalnego sterowania.

Uwaga Funkcja pełnej blokady zamków działa, gdy wszystkie drzwi, klapa tylna (lub pokrywa bagażnika) i klapka wlewu paliwa są zamknięte.

Pełna blokada zamków zostaje wyłączona jednocześnie z odblokowaniem zamków drzwi w normalny sposób.

Opóźnienie blokady zamków

Funkcja ta opóźnia faktyczne zablokowanie drzwi i uzbrojenie autoalarmu na pięć sekund, gdy do zablokowania pojazdu zostanie użyty przycisk elektrycznej blokady drzwi lub nadajnik zdalnego sterowania.

Można to zmienić w ustawieniach samochodu.

Patrz Personalizacja ustawień.

WŁĄCZ: Po naciśnięciu przycisku centralnego zamka rozlegają się trzy sygnały ostrzegawcze, które informują, że opóźnienie blokady zamków jest włączone.

Drzwi pojazdu pozostaną niezablokowane przez pięć sekund od momentu zamknięcia ostatnich drzwi. Istnieje możliwość tymczasowej dezaktywacji funkcji opóźnienia blokady zamków poprzez naciśnięcie przycisku centralnego zamka lub przycisku blokowania na nadajniku zdalnego sterowania.

WYŁĄCZ: Drzwi zablokują się natychmiast po naciśnięciu przycisku elektrycznej blokady drzwi lub przycisku na nadajniku zdalnego
sterowania.

Obsługiwane ręcznie zamki drzwi

Ręczne obrócenie kluczyka w zamku w kierunku zablokowania pozwala uaktywnić centralny zamek. Ręczne obrócenie kluczyka w zamku w kierunku odb ...

Automatyczne blokowanie zamków

W niektórych krajach należy włączyć automatyczne blokowanie zamków podczas jazdy. Automatyczna skrzynia biegów Po przestawieniu dź ...

Categorie