Suzuki Swift: Uchwyt do kubków

Suzuki Swift –> Inne urządzenia i osprzęt –> Uchwyt do kubków

Uchwyt do kubków


Aby użyć uchwytu do kubków należy go wyciągnąć do usłyszenia trzaśnięcia. Po użyciu wsunąć uchwyt na miejsce.

OSTRZEZENIE Uchwytu nie należy używać do kubków zawierających gorące napoje, ani Innych nłż kubki przedmiotów. Podczas gwałtownego hamowania lub uderzenia, mogą one się przemieścić, stwarzając zagrożenie.

Maska silnika

Aby otworzyć maskę silnika, należy:  Pociągnąć dźwignię otwierania maski, umieszczoną u dołu tablicy przyrząd& ...

Narzędzia do zmiany koła

Podnośnik, klucz do kół i korba podnośnika przechowywane są w bagażniku za tylnym siedzeniem. Aby wyjąć podnośnik, należ ...

Categorie