Suzuki Swift: Maska silnika

Maska silnika


Aby otworzyć maskę silnika, należy:

  1.  Pociągnąć dźwignię otwierania maski, umieszczoną u dołu tablicy przyrządów po stronie kierowcy, przy drzwiach. Zamek maski zostanie wówczas częściowo wyczepiony.
  2.  Przycisnąć dźwigienkę zwalniania zamka palcem w bok, jak na rysunku. Przyciskając dźwigienkę unieść maskę.
  3.  Unosić maskę, aż będzie wystarczająco wysoko, aby podeprzeć ją przy pomocy drążka.

Maska silnika


OSTRZEZENIE Przed Jazdą upewnij słą, że masłu Jest dokładnie zamknięta i zabezpieczona.

W przeciwnym razie może tlę unieść podczas jazdy, ograniczając widoczność i być przyczyną wypadku.

Maska silnika


Uchwyty

Dla wygody pasażerów przewidziano uchwyty boczne. OSTRZEŻENIE Nie zawiesza) niczego na uchwytach bocznych. Przedmioty takie mogą ograniczy ...

Uchwyt do kubków

Aby użyć uchwytu do kubków należy go wyciągnąć do usłyszenia trzaśnięcia. Po użyciu wsunąć uchwyt na miejsc ...

Categorie