Suzuki Swift: Radio AM

Radio AM


Aby włączyć radio, należy wcisnąć prawą gałkę. Obrotem jej ustawia się głośność.

Radio dostraja się do żądanej stacji, obracając lewą gałkę, można też wybierać uprzednio wybrane stacje przyciskając przyciski preselekcji.

Aby nastawić przycisk preselekcji, na-r leży wyciągnąć ten przycisk, wybrać żądaną stację obrotem lewej gałki, po czym wcisnąć z powrotem przycisk.

Klimatyzacja

Jeśli pojazd jest wyposażony w klimatyzację, poniżej dźwigni wentylatora jest przycisk oznaczony "A/C". Ma on trzy położenia "A/C" ...

Radio AM/FM (w niektórych modelach)

Aby włączyć radio, należy wcisnąć prawą gałkę. Głośność ustawia się przez jej obrót. Dostrojeni ...

Categorie