Suzuki Swift: Klimatyzacja

Suzuki Swift –> Tablica przyrządów –> Klimatyzacja

Klimatyzacja


Jeśli pojazd jest wyposażony w klimatyzację, poniżej dźwigni wentylatora jest przycisk oznaczony "A/C". Ma on trzy położenia "A/C" (po pierwszym naciśnięciu), "ECO" (po drugim naciśnięciu) i "OFF" (wyłączenie - po trzecim naciśnięciu). "A/C" odpowiada maksymalnemu chłodzeniu, a "ECO" - ekonomicznemu.

Klimatyzacja może służyć do chłodzenia i osuszania powietrza, jak opisano poniżej. Aby uruchomić klimatyzację należy przycisnąć przycisk do położenia A/C (lub ECO), przesunąć dźwignię wentylatora w położenie inne niż "OFF". Wraz z włączeniem klimatyzacji zapali się lampka wskaźnikowa.

Aby wyłączyć klimatyzację, należy przycisnąć przycisk do położenia OFF.

Podczas pracy klimatyzacji, można zauważyć niewielkie zmiany prędkości obrotowej silnika.

Zmiany te są normalne, gdyż układ klimatyzacji zbudowany jest tak, iż sprężarka włącza się i wyłącza, utrzymując żądaną temperaturę.

Im krócej pracuje sprężarka, tym niższe zużycie paliwa.

Użytkowanie układu Normalne chłodzenie (powietrzem z zewnątrz)

Wcisnąć przycisk do położenia A/C lub ECO, przesunąć dźwignię wylotu funkcji na "wentylacja", dźwignię wlotu na "powietrze z zewnątrz", dobrać wg uznania temperaturę i prędkość obrotową dmuchawy odpowiednimi dźwigniami. Wybranie wyższej prędkości obrotowej dmuchawy zwiększy intensywność chłodzenia.

Szybkie chłodzenie (z recyrkulacją)

Dźwignie nastawia się tak samo jak przy normalnym chłodzeniu, a tylko dźwignię wylotu powietrza przesuwa się w położenie "Recyrkulacja".

Przy używaniu tego sposobu pracy przez dłuższy czas, powietrze zostanie zanieczyszczone.

Dlatego też, w celu przewietrzenia należy od czasu do czasu przełączać dźwignię na pobór powietrza z zewnątrz.

UWAGA: Jeśli pojazd był zostawiony z zamkniętymi oknami na słońcu, szybciej się ochłodzi, jeśli wraz z włączeniem klimatyzacji z poborem powietrza z zewnątrz i wysoką prędkością dmuchawy, otworzy się na krótko okna.

Osuszanie powietrza

Wcisnąć przycisk A/C, ustawić dowolnie dźwignię wyboru funkcji, dźwignię wlotu na "powietrze z zewnątrz", dobrać temperaturę powietrza i intensywność nawiewu odpowiednimi dźwigniami.

UWAGA: Ponieważ klimatyzacja usuwa wilgoć z powietrza, włączenie jej ułatwia zachowanie przejrzystości okien, nawet łącznie z nadmuchem ogrzanego powietrza przy użyciu położeń "odmrażanie" i "odmrażanie/ogrzewanie"

Sposób uruchamiania układu

Wentylacja naturalna Przesunąć dźwignię wyboru funkcji w położenie "Wentylacja", dźwignię wlotu powietrza na "Powietrze z zewną ...

Radio AM

Aby włączyć radio, należy wcisnąć prawą gałkę. Obrotem jej ustawia się głośność. Radio dostraja się ...

Categorie