Suzuki Swift: Pedały

Pedał sprzęgła 1 w pojazdach ze skrzynią mechaniczną

Pedał sprzęgła 1 w pojazdach ze skrzynią mechaniczną


Pedał sprzęgła służy do odłączania napędu od kół podczas rozruchu silnika, zatrzymywania i zmiany biegu. Przyciśnięcie pedału rozłącza sprzęgło.

ZALECENIE Nie Jedź ze stopą na pedale sprzęgła.

Może to spowodować nadmierne zużycie tarczy, uszkodzenie sprzęgła lub nieoczekiwaną utratę możliwości hamowania silnikiem.

Pedał hamulca 2

Pedał hamulca


Samochód ten jest wyposażony albo w hamulce tarczowe na wszystkich kołach, albo w tarczowe z przodu, a bębnowe - z tyłu. Naciśnięcie pedału uruchamia zarówno przednie jak i tylne hamulce.

Przy uruchamianiu hamulców czasem rozlega się pisk. Jest to normalne zjawisko spowodowane warunkami zewnętrznymi jak wilgoć, mróz, śnieg itp.

Pedał hamulca


OSTRZEZEN1E Jeśli pisk hamulców Jest nadmierny I występuje przy każdym hamowaniu, należy sprawdzić hamulce w stacji obsługi SUZUKI.

 

OSTRZEŻENIE Nie nadużywaj hamulców przez ciągłe ich przyciskanie lub trzymanie stopy na pedale.

Spowoduje to przegrzanie, mogące pociągnąć za sobą nieprzewidywalne działanie, wydłużenie drogi hamowania lub trwałe uszkodzenie układu hamulcowego.

Pedał przyspieszenia 3

Pedał przyspieszenia


Pedał ten reguluje prędkość obrotową silnika.

Naciśnięcie pedału przyspieszenia zwiększa moc chwilową silnika i jego prędkość obrotową.

Pedał przyspieszenia


Dźwignia hamulca ręcznego

Dźwignia hamulca ręcznego (postojowego) umieszczona jest pomiędzy fotelami. Aby zaciągnąć hamulec ręczny, należy przycisnąć ...

Dźwignia zmiany biegów

Pojazd ten jest wyposażony w mechaniczną albo automatyczną skrzynię biegów. Na rysunkach pokazano dźwignię zmiany biegów w ka& ...

Categorie