Suzuki Swift: Dźwignia hamulca ręcznego

Suzuki Swift –> Inne urządzenia i osprzęt –> Dźwignia hamulca ręcznego

Dźwignia hamulca ręcznego


Dźwignia hamulca ręcznego (postojowego) umieszczona jest pomiędzy fotelami. Aby zaciągnąć hamulec ręczny, należy przycisnąć pedał hamulca nożnego i pociągnąć dźwignię hamulca ręcznego całkowicie ku górze.

Celem zwolnienia hamulca ręcznego, przycisnąć pedał hamulca nożnego, lekko pociągnąć ku górze dźwignię, wcisnąć kciukiem przycisk na jej końcu i opuścić dźwignię do położenia spoczynkowego.

W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów, należy zawsze zaciągać hamulec ręczny, przed przesunięciem dźwigni zmiany biegów w położenie "P" (Parkowanie). W przypadku postoju na pochyłości i przełączeniu na "P" przed zaciągnięciem hamulca ręcznego, ciężar pojazdu może spowodować trudności z późniejszym przełączeniem skrzyni przy ruszaniu. Przy ruszaniu należy najpierw wyprowadzić dźwignię z położenia "P", a dopiero później zwolnić hamulec ręczny.

OSTRZEŻENIE
  •  Nigdy nie jedź z zaciągniętym hamulcem ręcznym, skuteczność hamulców kół tylnych może się zmniejszyć wskutek przegrzania, żywotność hamulców zostanie zmniejszona, a układ hamulcowy może zostać trwale uszkodzony.
  •  Jeśli hamulec ręczny nie jest w stanie pewnie unieruchomić pojazdu lub nie zwalnia się całkowicie, należy poddać pojazd bezzwłocznie kontroli przez autoryzowaną stację SUZUKI.

 

OSTRZEŻENIE Przed opuszczeniem pojazdu naleiy zawsze zaciągnąć całkowicie hamulec ręczny, gdyż w przeciwnym wypadku pojazd może ruszyć, powodując wypadek.

Podczas parkowania, naleiy pamiętać, aby skrzynia mechaniczna pozostawała na biegu I lub wstecznym, a skrzynia automatyczna w położeniu "P" (Parkowanie).

Pamiętaj, że niezależnie od pozostawienia skrzyni na biegu lub w położeniu parkowania, musisz całkowicie zaciągnąć hamulec.

Inne urządzenia i osprzęt

...

Pedały

Pedał sprzęgła 1 w pojazdach ze skrzynią mechaniczną Pedał sprzęgła służy do odłączania napędu od kó&# ...

Categorie