Renault Clio: Włączanie, wyłączanie systemu

Renault Clio –> Jazda samochodem –> Funkcja stop and start –> Włączanie, wyłączanie systemu

Włączanie, wyłączanie systemu


Wcisnąć przełącznik 1 w celu wyłączenia tej funkcji. Komunikat "Stop & Start wyłączony" pojawia się na tablicy wskaźników i zaczyna się świecić lampka kontrolna 2 przełącznika.

Ponowne wciśnięcie spowoduje włączenie systemu. Na tablicy wskaźników pojawia się komunikat "Stop & Start włączony" i gaśnie lampka kontrolna wbudowana 2 w przełącznik 1.

Cecha szczególna : silnik w stanie czuwania, wciśnięcie przełącznika 1 ponownie uruchamia automatycznie silnik.

System włącza się automatycznie przy każdym włączeniu silnika poprzez naciśnięcie przycisku uruchamiania (patrz punkt "Uruchamianie i wyłączanie silnika" w rozdziale 2).

Przypadki szczególne

Jeśli przy silniku w stanie czuwania (korek, postój na światłach itp.) kierowca odepnie pas bezpieczeństwa, otworzy drzwi kierowcy lub wstanie z fotel ...

Nieprawidłowości w działaniu

Kiedy komunikat "Skontroluj Stop & Start" pojawia się na tablicy wskaźników, a lampka kontrolna 2 przełącznika 1 jest zapalona, system jest w ...

Categorie