Renault Clio: Przypadki szczególne

Renault Clio –> Jazda samochodem –> Funkcja stop and start –> Przypadki szczególne

Jeśli przy silniku w stanie czuwania (korek, postój na światłach itp.) kierowca odepnie pas bezpieczeństwa, otworzy drzwi kierowcy lub wstanie z fotela, zapłon wyłączy się samoczynnie.

Aby uruchomić ponownie silnik i aktywować system Stop and Start, należy nacisnąć przycisk rozruchu (patrz punkt "Uruchamianie i wyłączanie silnika" w rozdziale 2).

Cecha szczególna ponownego uruchomienia silnika w sposób automatyczny

Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa oraz komfortu, po spełnieniu pewnych warunków, silnik może uruchomić się ponownie bez działania ze strony kierowcy Dzieje się tak w następujących przypadkach:

W przypadku zatrzymania awaryjnego, silnik można ponownie uruchomić naciskając pedał sprzęgła, jeśli funkcja Stop and Start jest aktywna.

Warunki konieczne, by silnik nie wszedł w stan czuwania

Spełnienie pewnych warunków uniemożliwia przejście silnika w stan czuwania:  włączony jest wsteczny bieg;  pokrywa komory silnika n ...

Włączanie, wyłączanie systemu

Wcisnąć przełącznik 1 w celu wyłączenia tej funkcji. Komunikat "Stop & Start wyłączony" pojawia się na tablicy wskaź ...

Categorie