Renault Clio: Schemat instalacji wersji pięciodrzwiowej i kombi

Renault Clio –> Poznajemy samochód –> Foteliki dla dziecka –> Foteliki dziecięce: mocowanie przy pomocy systemu isofix –> Schemat instalacji wersji pięciodrzwiowej i kombi

Schemat instalacji wersji pięciodrzwiowej i kombi


Używanie systemu zabezpieczenia dzieci nieprzystosowanego do danego pojazdu nie zapewni skutecznej ochrony niemowlęcia lub dziecka. Mogłoby ono doznać groźnych lub śmiertelnych obrażeń.

Miejsce, na którym zabroniony
jest montaż tego typu fotelika dla dziecka.

Fotelik dla dziecka mocowany przy pomocy systemu ISOFIX

Miejsce, na którym dozwolone
jest mocowanie fotelika dla dziecka ISOFIX.

  Miejsca tylne są wyposażone w
mocowanie, w którym dozwolony jest montaż uniwersalnego fotelika dla dziecka ISOFIX przodem do kierunku jazdy. W przypadku tylnych miejsc zaczepy znajdują się w bagażniku, a w przypadku przednich miejsc w oparciu fotela.

Wielkość fotelika dla dziecka ISOFIX jest oznaczona literą:

Poniższa tabela zawiera te same informacje co schemat na stronach następnych, umożliwiając przestrzeganie obowiązujących przepisów.


X = Miejsce, na którym zabroniony jest montaż fotelika dla dziecka ISOFIX.

IUF/IL= Miejsce, na którym dozwolone jest mocowanie za pomocą systemu ISOFIX fotelika dla dziecka posiadającego homologację "Uniwersalny/ półuniwersalny lub specjalny dla danego pojazdu"; sprawdzić, czy można go zamontować.

(1) Gondola jest instalowana poprzecznie względem kierunku jazdy i zajmuje co najmniej dwa miejsca. Ułożyć dziecko w taki sposób, aby jego głowa znajdowała się po stronie przeciwległej do drzwi.

(2) Przesunąć fotel przedni pojazdu maksymalnie do przodu w celu zainstalowania fotelika dla dziecka w położeniu tyłem do kierunku jazdy, następnie przesunąć go maksymalnie do tyłu, lecz tak, by nie stykał się z fotelikiem.

(3) W przypadku fotelika dla dziecka montowanego przodem do kierunku jazdy, oparcie fotelika dla dziecka ustawić w taki sposób, aby stykało się z oparciem pojazdu. Ustawić wysokość zagłówka lub wyjąć go w razie potrzeby. Nie należy przesuwać fotela przedniego poza środkowe położenie regulacji jego prowadnic oraz nie nachylać oparcia pod zbyt dużym kątem (maksymalnie 25).

(4) Upewnić się, czy fotelik lub nogi dziecka nie utrudniają zablokowania przedniego fotela. Patrz paragraf "Przedni fotel" w rozdziale 1.

Foteliki dziecięce: mocowanie przy pomocy systemu isofix

...

Schemat montażu w wersji société

Używanie systemu zabezpieczenia dzieci nieprzystosowanego do danego pojazdu nie zapewni skutecznej ochrony niemowlęcia lub dziecka. Mogłoby on ...

Categorie