Renault Clio: Przypadki szczególne

Wspornik koła zapasowego musi być zawsze obecny, nawet jeśli nie ma koła: ryzyko przedostania się wody.

Gdy konieczne jest zwolnienie wspornika w przypadku braku koła, należy nacisnąć na środek wspornika w kierunku ziemi i w tym samym czasie nacisnąć na uchwyt 5.

Wzmacniacz 3 jest delikatnym urządzeniem podatnym na uszkodzenia. Należy uważać, aby go nie uszkodzić podczas chowania zestawu narzędzi i zakładania obudowy 1.

 

System może być używany wyłącznie z kołami stanowiącymi oryginalne wyposażenia pojazdu lub z kołami identycznymi.

 

Należy koniecznie przestrzegać procedury dokręcania nakrętki w celu zapewnienia bezpiecznego zamocowania koła.

Blokowanie systemu

Wcisnąć nakrętkę 4, dokręcając ją do oporu, aż do usłyszenia odgłosu zablokowania. Należy wykonać kilka obr ...

Zestaw do pompowania opon

Zestaw umożliwia naprawę opon, których bieżnik A został uszkodzony przez przedmioty mniejsze niż 4 milimetry. Nie można ...

Categorie