Renault Clio: Blokowanie systemu

Blokowanie systemu


Blokowanie systemu


Uwaga: jeżeli nie można zablokować zestawu narzędzi, sprawdzić dokręcenie nakrętki 4 i prawidłowe ustawienie uchwytu 5.

Ponowny montaż koła

W pojeździe nie da się zamontować kół o średnicy felg powyżej 15 cali. Aby można było wykonać tę cz ...

Przypadki szczególne

Wspornik koła zapasowego musi być zawsze obecny, nawet jeśli nie ma koła: ryzyko przedostania się wody. Gdy konieczne jest zwolnienie wspornika w prz ...

Categorie