Renault Clio: Odłączenie poduszek powietrznych airbags pasażera z przodu (zależnie od wyposażenia pojazdu)

Renault Clio –> Poznajemy samochód –> Foteliki dla dziecka –> Odłączanie/włączanie poduszki powietrznej pasażera z przodu –> Odłączenie poduszek powietrznych airbags pasażera z przodu (zależnie od wyposażenia pojazdu)

Odłączenie poduszek powietrznych airbags pasażera z przodu


Przed zamontowaniem fotelika dla dziecka na fotelu pasażera należy bezwzględnie zablokować czołową poduszkę powietrzną pasażera.

Odłączenie poduszek powietrznych airbags pasażera z przodu


W celu odłączenia poduszek powietrznych airbags : na postoju, przy wyłączonym zapłonie, popchnąć i obrócić blokadę 1 do pozycji OFF.

Przy włączonym zapłonie, sprawdzić koniecznie, czy lampka kontrolna
na wyświetlaczu 2 świeci się i, zależnie od wersji pojazdu, czy wyświetla się komunikat "airbag pasażera odłączona".

Lampka świeci się stale w celu potwierdzenia możliwości zainstalowania fotelika dla dziecka.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Z uwagi na brak możliwości rozwinięcia poduszki powietrznej pasażera z przodu w przypadku, gdy fotelik dla dziecka jest zainstalowany tyłem do kierunku jazdy, nie należy NIGDY instalować fotelika dla dziecka w pozycji skierowanej do tyłu (tyłem do kierunku jazdy) na fotelu pasażera z przodu wyposażonym w AKTYWNĄ, CZOŁOWĄ PODUSZKĘ POWIETRZNĄ. Może to spowodować ŚMIERĆ DZIECKA lub POWAŻNE OBRAŻENIA.

 

Włączanie lub odłączanie poduszki powietrznej pasażera musi odbywać się na postoju.

W przypadku wykonywania tych czynności w czasie jazdy, zapalają się lampki kontrolne i
.


W celu powrotu do stanu poduszki zgodnego z położeniem blokady należy wyłączyć zapłon, a następnie ponownie go włączyć.

Odłączenie poduszek powietrznych airbags pasażera z przodu


NIEBEZPIECZEŃSTWO Z uwagi na brak możliwości rozwinięcia poduszki powietrznej pasażera z przodu w przypadku, gdy fotelik dla dziecka jest zainstalowany tyłem do kierunku jazdy, nie należy NIGDY instalować fotelika dla dziecka w pozycji skierowanej do tyłu (tyłem do kierunku jazdy) na fotelu pasażera z przodu wyposażonym w AKTYWNĄ, CZOŁOWĄ PODUSZKĘ POWIETRZNĄ. Może to spowodować ŚMIERĆ DZIECKA lub POWAŻNE OBRAŻENIA.

Odłączenie poduszek powietrznych airbags pasażera z przodu


Oznaczenia na desce rozdzielczej i naklejki A po obu stronach osłony przeciwsłonecznej pasażera 3 (wzór naklejki powyżej), przypominają o tych zaleceniach.

Odłączanie/włączanie poduszki powietrznej pasażera z przodu

...

Włączenie poduszek powietrznych po stronie pasażera z przodu

Z chwilą usunięcia fotelika dla dziecka z przedniego fotela pasażera należy ponownie włączyć poduszki powietrzne airbags, aby zapewnić ...

Categorie