Renault Clio: Karta RENAULT z nadajnikiem zdalnego sterowania

Renault Clio –> Jazda samochodem –> Uruchamianie, Wyłączanie silnika –> Karta RENAULT z nadajnikiem zdalnego sterowania

Karta RENAULT z nadajnikiem zdalnego sterowania


Przy wsiadaniu do pojazdu, należy wprowadzić kartę RENAULT wbudowanego kluczyka do siebie aż do oporu do czytnika karty 2.

Aby uruchomić pojazd, nacisnąć przycisk 1.

Jeżeli włączony jest jakiś bieg, należy wcisnąć pedał sprzęgła, aż do uruchomienia silnika.

Uruchamianie, Wyłączanie silnika

...

Karta RENAULT typu "wolne ręce"

Karta RENAULT musi znajdować się w czytniku 2 lub w strefie rozpoznania 3. Aby uruchomić pojazd, nacisnąć na pedał hamulca lub sprzęg ...

Categorie