Renault Clio: Karta RENAULT typu "wolne ręce"

Renault Clio –> Jazda samochodem –> Uruchamianie, Wyłączanie silnika –> Karta RENAULT typu "wolne ręce"

Karta RENAULT typu wolne ręce


Karta RENAULT musi znajdować się w czytniku 2 lub w strefie rozpoznania 3.

Aby uruchomić pojazd, nacisnąć na pedał hamulca lub sprzęgła, następnie wcisnąć przycisk 1. Jeżeli włączony jest jakiś bieg, tylko wciśnięcie pedału sprzęgła umożliwia uruchomienie silnika.

Rozruch przy otwartym bagażniku w trybie wolnych rąk.

W takim przypadku karta RENAULT nie może znajdować się w bagażniku.

Odpowiedzialność kierowcy podczas postoju lub po zatrzymaniu pojazdu Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecko, niesamodzielną osobę dorosłą lub zwierzę.

Mogłyby one narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby, włączając silnik, uruchamiając takie elementy wyposażenia jak na przykład podnośniki szyb lub blokując zamki drzwi.

Ponadto, należy pamiętać, że przy wysokiej temperaturze na zewnątrz i/lub dużym nasłonecznieniu temperatura w kabinie wzrasta bardzo szybko.

RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.

Karta RENAULT z nadajnikiem zdalnego sterowania

Przy wsiadaniu do pojazdu, należy wprowadzić kartę RENAULT wbudowanego kluczyka do siebie aż do oporu do czytnika karty 2. Aby uruchomić pojazd, ...

Cechy szczególne

Samochody z automatyczną skrzynią biegów Ustawić dźwignię w pozycji P. Wszystkie samochody  Jeżeli jeden z warunków uruchomi ...

Categorie