Peugeot 207: Tryb ekonomiczny

Peugeot 207 –> Informacje praktyczne –> Tryb ekonomiczny

System ogranicza czas używania niektórych funkcji, aby zachować wystarczające naładowanie akumulatora.

Po wyłączeniu silnika przez łączny maksymalny czas 30 minut można używać funkcji, takich jak radioodtwarzacz, wycieraczki szyb, światła mijania, lampki sufi towe.

Przejście w tryb ekonomiczny

Po upływie 30 minut na ekranie wielofunkcyjnym pojawia się komunikat informujący o włączeniu trybu ekonomicznego i aktywne funkcje zostają przełączone w tryb czuwania.

Jeśli w tym samym czasie prowadzona jest rozmowa telefoniczna, będzie ona podtrzymana przez 5 minut za pomocą zestawu głośnomówiącego WIP Sound.

Wyjście z trybu ekonomicznego

Funkcje te zostaną automatycznie aktywowane w chwili ponownego uruchomienia pojazdu.

 Aby przywrócić wszystkie funkcje należy uruchomić na pewien czas silnik.

Czas działania wszystkich funkcji będzie dwukrotnie dłuższy od czasu pracującego silnika. Jednakże zawsze między pięć a trzydzieści minut.

Rozładowany akumulator uniemożliwia rozruch silnika (patrz odpowiedni rozdział).

Podłączanie kabli

 Ustawić otwarty pierścień 1 kabla na zacisku (+) akumulatora.  Nacisnąć pionowo pierścień 1 , aby ustawić go przy akumul ...

Wymiana wycieraczki szyby

Sposób wymiany zużytej wycieraczki szyby bez użycia narzędzi. Demontaż wycieraczki przedniej lub tylnej szyby  Unieść ramię wy ...

Categorie