Peugeot 207: Podłączanie kabli

Peugeot 207 –> Informacje praktyczne –> Akumulator –> Podłączanie kabli

Nie naciskać łopatki na siłę, ponieważ zablokowanie jest niemożliwe, jeżeli pierścień jest nieprawidłowo ustawiony; powtórzyć procedurę.

 

Akumulatory zawierają substancje szkodliwe, takie jak kwas siarkowy oraz ołów. Należy je usuwać zgodnie z zaleceniami prawnymi, w żadnym wypadku nie należy ich wyrzucać razem z odpadkami domowymi.

Zużyte baterie oraz akumulatory należy oddać do punktu odbierającego tego typu odpady.

 

W przypadku dłuższego, przekraczającego jeden miesiąc, postoju samochodu zaleca się odłączać akumulator.

 

Nie ładować akumulatora bez wcześniejszego odłączenia obu klem.

Nie zdejmować klem podczas pracy silnika.

Przed odłączeniem akumulatora

Przed przystąpieniem do odłączenia akumulatora, po wyłączeniu zapłonu należy odczekać 2 minuty.

Przed odłączeniem akumulatora należy zamknąć szyby i drzwi.

Po podłączeniu akumulatora

Po podłączeniu akumulatora należy włączyć zapłon i odczekać 1 minutę przed uruchomieniem rozrusznika w celu inicjalizacji systemów elektronicznych. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z ASO SIECI PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Posługując się informacjami znajdującymi się w poszczególnych rozdziałach należy osobiście przeprowadzić inicjalizację:

  •  klucza z pilotem zdalnego sterowania,
  •  elektrycznych sekwencyjnych podnośników szyb,
  •  pokładowego systemu prowadzenia GPS.

TRYB ODCIĄŻANIA

System wyłącza nieużywane funkcje, w zależności od poziomu naładowania akumulatora.

W pojeździe znajdującym się w ruchu, niektóre funkcje, takie jak klimatyzacja, ogrzewanie tylnej szyby mogą być czasowo wyłączone.

Ponowne ich przywrócenie do normalnego stanu odbywa się automatycznie, o ile umożliwia to stan naładowania akumulatora.

Uruchomienie pojazdu z innego akumulatora

Podłączyć czerwony przewód do zacisku (+) akumulatora rozładowanego A , a następnie do zacisku (+) akumulatora pomocniczego B . ...

Tryb ekonomiczny

System ogranicza czas używania niektórych funkcji, aby zachować wystarczające naładowanie akumulatora. Po wyłączeniu silnika przez ł& ...

Categorie