Peugeot 207: Sprawdzanie poziomów

Peugeot 207 –> Kontrole –> Sprawdzanie poziomów

Należy regularnie przeprowadzać kontrole poziomów i, w razie potrzeby, uzupełniać, z wyjątkiem przeciwwskazań.

W przypadku większego spadku poziomu należy skontaktować się z ASO SIECI PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym w celu kontroli danego układu.

Przy wykonywaniu operacji pod pokrywą silnika należy szczególnie uważać, ponieważ niektóre miejsca silnika mogą być bardzo gorące (niebezpieczeństwo poparzeń).

Poziom oleju

Kontrola uważana jest za
wiarygodną, jeżeli samochód stoi na powierzchni poziomej, a silnik jest wyłączony od ponad 30 minut.

Kontrolę można przeprowadzić za pomocą wskaźnika w zestawie wskaźników, po włączeniu zapłonu lub za pomocą ręcznego wskaźnika oleju (bagnetu).

Uzupełnianie oleju między przeglądami jest rzeczą normalną. Producent zaleca sprawdzanie poziomu oleju i uzupełnianie go co 5 000 kilometrów.

Wymiana oleju

Zgodnie z zaleceniami podanymi w książce gwarancyjnej.

Aby zapewnić sprawność silnika i systemów ograniczających emisję spalin nie należy stosować dodatków do oleju silnikowego.

Charakterystyka oleju

Wybrany olej musi odpowiadać danemu silnikowi oraz spełniać wymagania producenta

Poziom płynu hamulcowego

Poziom płynu hamulcowego
powinien znajdować się w pobliżu oznaczenia "MAXI". W innym przypadku należy sprawdzić zużycie klocków hamulcowych.

Wymiana płynu hamulcowego

Zgodnie ze wskazaniami podanymi w książce gwarancyjnej.

Charakterystyka płynu

Płyn musi spełniać wymagania producenta oraz normy DOT4.

Poziom płynu chłodniczego

Poziom płynu chłodniczego
powinien znajdować się w pobliżu oznaczenia "MAXI" nie przekraczając go.

Gdy silnik jest ciepły temperatura płynu chłodniczego jest regulowana przez motowentylator. Może on funkcjonować pomimo wyłączenia zapłonu.

W pojazdach wyposażonych w fi ltr cząstek, motowentylator może pracować po wyłączeniu samochodu, nawet przy zimnym silniku.

Układ chłodzenia działa pod ciśnieniem, należy odczekać co najmniej godzinę od wyłączenia silnika przed odkręceniem korka.

Aby uniknąć poparzeń należy odkręcić korek o dwa obroty, co spowoduje spadek ciśnienia. Gdy ciśnienie spadnie odkręcić korek całkowicie i uzupełnić poziom płynu.

Wymiana płynu chłodniczego

Płyn chłodniczy nie wymaga wymiany.

Charakterystyka płynu

Płyn musi spełniać wymagania producenta.

Poziom płynu spryskiwaczy szyb i reflektorów

Minimalny poziom płynu sygnalizowany jest poprzez sygnał dźwiękowy oraz komunikat na ekranie wielofunkcyjnym.

Przy najbliższym zatrzymaniu samochodu uzupełnić poziom.

Charakterystyka płynu

Aby zapewnić optymalne czyszczenie i uniknąć zamarznięcia płynu, do uzupełnienia lub wymiany płynu nie należy używać wody.

Poziom dodatku do oleju napędowego (Diesel z filtrem cząstek)

Minimalny poziom dodatku
sygnalizowany jest zapaleniem się kontrolki serwisowej, włączeniem sygnału i wyświetleniem komunikatu na ekranie wielofunkcyjnym.

Uzupełnienie

Uzupełnienie dodatku należy wykonać jak najszybciej w ASO SIECI PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

Zużyte oleje i płyny

Unikać dłuższego kontaktu zużytego oleju i płynów ze skórą.

Większość płynów jest szkodliwa dla zdrowia i bardzo korozyjna.

 

Nie należy wylewać zużytego oleju i płynów do ścieków lub na podłoże.

Zużyty olej należy przelać do pojemników przeznaczonych do tego celu, znajdujących się w ASO SIECI PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

Silniki Diesel

Dostęp do kontroli poziomu poszczególnych płynów, wymiany niektórych elementów lub odpowietrzenia układu paliwowego. Zbiornik p ...

Kontrole

Jeżeli nie ma innych zaleceń należy kontrolować poniższe elementy zgodnie z książką gwarancyjną, w zależności od silnika P ...

Categorie