Peugeot 207: Kontrole

Peugeot 207 –> Kontrole –> Kontrole

Jeżeli nie ma innych zaleceń należy kontrolować poniższe elementy zgodnie z książką gwarancyjną, w zależności od silnika Państwa samochodu.

Można zlecić kontrolę ASO SIECI PEUGEOT lub warsztatowi specjalistycznemu.

Akumulator

Akumulator nie wymaga kontroli.


Mimo wszystko należy sprawdzać czystość i dokręcenie klem, zwłaszcza w okresie letnim i zimowym.

Przed przystąpieniem do prac związanych z akumulatorem należy zapoznać się z rozdziałem "Informacje praktyczne" w celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi odłączania i ponownego przyłączania akumulatora.

Filtr powietrza i filtr kabiny

Terminy wymiany elementów
fi ltrujących znajdują się w książce gwarancyjnej.

W zależności od warunków zewnętrznych (zapylenie atmosfery...) oraz eksploatacji samochodu (jazda miejska...) należy wymieniać fi ltry dwa razy częściej .

Zanieczyszczony fi ltr kabiny może zmniejszyć wydajność klimatyzacji oraz wywoływać nieprzyjemne zapachy.

Filtr cząstek (Diesel)

Wyświetlenie kontrolki serwisowej i specjalnego komunikatu oznacza początek zanieczyszczenia fi ltra cząstek stałych.

Gdy tylko warunki na drodze na to pozwolą, wykonać regenerację fi ltra zwiększając prędkość do co najmniej 60 km/h i jechać tak aż do zgaśnięcia kontrolki serwisowej.

Czyszczenie fi ltra cząstek należy wykonywać w ASO SIECI PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

Po długotrwałej jeździe z małą prędkością lub na niskich obrotach można zauważyć wydobywanie się pary wodnej z układu wydechowego podczas przyspieszenia.

Nie ma to żadnego wpływu na zachowanie samochodu ani na środowisko naturalne.

Filtr oleju

Wymieniać fi ltr oleju przy
każdej wymianie oleju silnikowego.

Terminy wymiany tego elementu znajdują się w książce gwarancyjnej.

Ręczna skrzynia biegów

Ręczna skrzynia biegów nie
wymaga konserwacji (bez wymiany).

Zapoznać się z książką gwarancyjną w celu uzyskania informacji na temat terminów kontroli poziomu tego elementu.

Automatyczna skrzynia biegów

Ręczna skrzynia biegów nie
wymaga konserwacji (bez wymiany).

Zapoznać się z książką gwarancyjną w celu uzyskania informacji na temat terminów kontroli tego elementu.

Klocki hamulcowe

Zużycie klocków hamulcowych
zależy od stylu jazdy, w szczególności w przypadku samochodów użytkowanych w mieście, na krótkich dystansach.

Może okazać się konieczne wykonanie kontroli nawet między przeglądami samochodu.

Poza wyciekiem w układzie obniżenie się poziomu płynu hamulcowego sygnalizuje zużycie klocków hamulcowych.

Stopień zużycia tarcz / bębnów hamulcowych

Wszelkie informacje związane
z kontrolą stanu zużycia tarcz i/lub bębnów hamulcowych dostępne są w ASO SIECI PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

Hamulec postojowy

Zbyt długa droga hamulca
postojowego lub stwierdzenie utraty skuteczności systemu wymaga regulacji nawet między przeglądami.

Kontrolę systemu należy wykonywać koniecznie w ASO SIECI PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

Stosować wyłącznie produkty zalecane przez PEUGEOT lub produkty o podobnej jakości i parametrach technicznych.

Aby zoptymalizować działanie elementów tak ważnych, jak układ hamulcowy, PEUGEOT wybiera i proponuje specjalne produkty.

Aby nie uszkodzić elementów elektrycznych zabrania się mycia komory silnika pod ciśnieniem.

Sprawdzanie poziomów

Należy regularnie przeprowadzać kontrole poziomów i, w razie potrzeby, uzupełniać, z wyjątkiem przeciwwskazań. W przypadku większego ...

Informacje praktyczne

...

Categorie