Peugeot 207: Przełączniki

Przełączniki


Aby na panelu WIP Nav wybrać określoną aplikację należy:

Więcej informacji na temat aplikacji znajduje się w rozdziale "Audio i telematyka" lub w odrębnej instrukcji dostarczonej wraz z innymi dokumentami pojazdu.

Wyświetlanie na ekranie

Wyświetla następujące informacje:  godzina,  data,  wysokość,  temperatura na zewnątrz (wyświetlana warto" ...

Menu "SETUP"

Nacisnąć przycisk "SETUP" aby otworzyć menu "SETUP" . W menu można wybrać następujące funkcje:  "J&# ...

Categorie